Mani Örnekleri

Acı bilirim acı
Ateşe koydum sacı
Şimdi kızlar kaçıyor
Nedir bunun ilacı?

Afyon’un çarşısına
Gün doğar karşısına
İnsan âşık mı olur
Kapı bir komşusuna.

Ağam naçar ağlama,
Gündür geçer ağlama,
Bu kapıyı kapayan
Bir gün açar ağlama.

Ağustos var ekim var,
Hasta olsam hekim var,
Benim gönlümde sensin
Senin gönlünde kim var?

Alçacık duvar üstü,
Mendilim suya düştü,
Ben mendili ararken
Üç kız gönlüme düştü.

Alçak otur aya bak,
Yüksek otur çaya bak,
Güzeller pay pay olmuş
Bize düşen paya bak.

Ali derler adına
Her gün gider oduna
Söyle komşu oğluna
Doğru gitsin yoluna.

Bağa girdim üzüm yok
El yârinde gözüm yok
Ben yârimi küstürdüm
Barışmaya yüzüm yok.

Bağa gittim bağlama
Kara gözlüm ağlama
Ben buralı değilim
Bana gönül bağlama.

Bahçede barsız adam
Ayvada narsız adam
Kalaysız kaba benzer
Dünyada yârsız adam.

Bahçede gezer oldum
Okudum yazar oldum
Ben yârden ayrılalı
Kurudum gazel oldum.

Cam cama eklenir mi?
Dibinde beklenir mi?
Bir sene değil yârim
Dört sene beklenir mi?

Çiçek açtı yaz geldi
Önüme kiraz geldi
Yemeğe kıyamadım
Bir tabağı az geldi.

Dağdan kestim kereste,
Kuş besledim kafeste,
Yârin hasta dediler,
Yetiştim son nefeste.

Dicle gibi ak güzel,
Gül menekşe tak güzel,
Ben sokaktan geçerken,
Pencereden bak güzel.

Gül takınmış yakaya,
Bak yaptığı şakaya;
Beni bırakıp uçtu,
Kuş olup Ankara’ya.

Gül üşüdü gül üşüdü,
Kar yağdı gül üşüdü;
Beni dertlere salan,
O yârin gülüşüydü.

Güle bindim gülmedim
Gülden düştüm ölmedim
Küçükken bir yâr sevdim
Yâr kıymeti bilmedim.

Güle naz güle naz,
Bülbül eder güle naz,
Gezdim hicran bağların,
Ağlayan çok gülen az.

İki çeşme yan yana
Su içtim kana kana
Seni doğuran ana
Olsun bana kaynana.

Kadifeden kesesi,
Kahveden gelir sesi,
Oturmuş kumar oynar,
Ciğerimin köşesi.

Kahve Yemen’den gelir,
Bülbül çemenden gelir,
Ak topuk beyaz gerdan,
Her gün hamamdan gelir.

Kahveciyim ezelden,
Gönlüm geçmez güzelden;
Gönlünün gözü çıksın,
Sevmeseydim ezelden.

Kapısı kanatlıya,
Ben gitmem kır atlıya,
Allah yazarsa yazsın,
Boynu kravatlıya.

Karanfil deste deste,
Beni babamdan iste;
Eğer babam vermezse,
Yalvar Mevlâ’mdan iste.

Karanfil eker misin
Bal ile şeker misin
Yaktın beni dünyada
Ahrette çeker misin

Karanfil ekme yârim
Boynunu bükme yârim
Ben seninim sen benim
Hiç merak etme yârim.

Karanfil oymak oymak,
Olur mu yâre doymak,
Yâre doydum diyenin,
Caizdir boynun vurmak.

Koyun kuzulayanda,
Yara sızılayanda;
Ben seni nerde bulam,
Gönlüm arzulayanda.

Mangal oldum külüm yok,
Bülbül oldum dilim yok;
Senden ayrı düşeli,
Ağlamadık günüm yok.

Saçımda siyahım var,
Kız sende bir âhım var,
Kalbim çok sevdi seni,
Benim ne günahım var.

Sepet sepet üzüm var
Benim sende gözüm var
Senden başkası haram
Dünya ahret sözüm var.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.