Fiilimsiler Test 1

Mevlam gül diyerek iki göz vermiş

Bilmem ağlasam mı, ağlamasam mı?

Dura dura bir sel oldum erenler

Bilmem çağlasam mı, çağlamasam mı?

  1. Bu dörtlükte kaç eylemsi vardır?

A) 1           B) 2              C)  3                     D) 4           E) 5

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemsi ekini alan sözcük, eylemsi özelliğini yitirmiştir?

A) Gelecek kaygısı olmadan yaşamak ne hoş olurdu.

B) Yanımıza gülerek gelince hepimiz meraklandık.

C) Kurumda tanışma toplantısı oldukça hareketli geçti.

D) Sanatçı, seyircisinin alkışını duyunca yorgunluğunu unutur.

E) Bahçe kapısının girişi çiçeklerle süslenmişti.

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “isim-fiil, sıfat-fiil, zarf-fiil“ bir arada kullanılmıştır?

A) Yazdığım bütün şeyleri görmek istediğini söyleyince çok şaşırdım.

B) “Ayla“ son zamanlarda izlediğim en güzel film.

C) Okuduğu şiirleri beğendiğini konuşmasından anlamıştım.

D) Okulu bitirince bir edebiyat dergisinde çalışmaya başlamıştı.

E) Yayınevinin kapısından girerken görevliye, Selim Bey’le görüşeceğimi söyledim.

 

4. Batı yakasında ağaçlar içinde bir evde kalıyoruz. Kırmızı tuğlalarla örülmüş, ikinci katı taş balkonlar, üçüncü katı sivri çatısının eğimlerini taşıyan bir ev… Eve iki kanatlı ahşaptan yapılmış kapıdan giriliyor. Evin tahta merdivenlerinden iki yanında odaları bulunan koridora giriliyor. Odaların büyük pencereleri eli loşluktan ve garip görünümden kurtaramamış.

Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir?

A) örülmüş            B)taşıyan            C) yapılmış          D) bulunan       E) loşluktan

 

5. (I) Selin’in fısıldaması içimi ürpertti. Ya bize gelirse? (II) Onu yeterince iyi karşılayamazdık. (III) Daha onu görmeden dizlerimin bağı çözüldü. (IV) Gülen yüzünü, ışıldayan bakışlarını merak ettim. (V)Onu tanımadığım için de korkuyordum biraz.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) I. cümlede, isim-fiil tamlanan görevindedir.

B) II. cümlede, isim-fiile yer verilmiştir.

C) III. cümlede, zarf-fiil kullanılmıştır.

D) IV. cümlede, sıfat-fiil nesne görevindedir.

E) V. cümlede, birden fazla fiilimsi kullanılmıştır.

 

6. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde farklı türde bir fiilimsi vardır?

A) Gözden ırak olan gönülden de ırak olur.

B) Gölgesinde oturulacak ağacın dalı kesilmez.

C) Gök gürlemeden yağmur yağmaz.

D) Çıkmadık candan umut kesilmez.

E) Herkesin yorulduğu yere han yapmazlar.

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat-fiil kullanılmıştır?

A) Başımıza gelen şeyin heyecanıyla ne yapacağımızı bilemiyorduk.

B) İşlerimiz bitince size uğrayacağız.

C) Heyecanla konuyla ilgili konuşmaya başladı.

D) Sözünde durarak beni çok mutlu ettin.

E) Sisten dolayı eve ulaşmakta zorluk çektik bugün.

 

8. I. Bu suyu dondurmana gerek yoktu.

Dondurmayı fazla yersen hasta olabilirsin.

Yukarıda numaralanmış cümlelerdeki altı çizili sözcüklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Her iki sözcük de sıfat-fiil eki almıştır.

B) I. cümlede isim-fiil eki, II. cümlede ise olumsuzluk eki olan “-ma” kullanılmıştır.

C) Her iki sözcük de olumsuzluk eki olan “-ma” ekini almıştır.

D) I. cümlede isim-fiil eki almış, II. cümlede ise dondurma kalıplaştırılarak isim haline getirilmiştir.

E) İkisi de isim fiil eki almıştır.

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi vardır?

A) Bu hayat yordu beni ama hiç ümitsizliğe kapılmadım.

B) Pikniğe gitmeyelim bugün hava çok soğuk.

C) Televizyon kanallarında kültürel programlara pek rastlanmıyor.

D) Aynı konuları konuşmaktan artık hepimiz sıkılmıştık.

E) Sonunda önümüzdeki yaz tatile çıkabileceğim.

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-acak, -ecek“ ekini alan sözcük eylemsi değildir?

A) Böyle bir gecede olacak şey değildi bu.

B) Şaşılacak derecede bir başarıya imza atmıştı.

C) Gelecekten çok umutluyum.

D) Yapılacak işler her geçen gün fazlalaşıyordu.

E) Köye yapılacak yol için şehirden birçok iş makinesi geldi.

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aynı türden fiilimsiler bir arada kullanılmıştır?

A) Beklediğim bir şekilde ondan duyduklarımı bir türlü inanamadım.

B) Günümüzde bazı toplumlar erdemlerini giderek yitiriyorlar.

C) Okudukça daha çok okumak geçiyor içimden.

D) Spor yapmaya artık eskisi kadar vakit kalmamıştı.

E) İnsanları tanıdıkça hayvanları daha çok sevmek istedim.

 

12. Gölde sular parlayınca ayın beyaz izinde

Gezermişsin bir mabedin her gece dehlizinde

Unutulmuş nişanlılar, terk edilmiş nişanlılar

Hicranını dindirmiş yalnız senin dizinde

Mevsimidir, halkalansın boynumuzda kolların

Başımızda soğuk hazan rüzgârları esmeden

Gördüğümüz yüzlerin solgun gibiydi rengi

Hepsinin gözlerinden karanlıklar yağardı

Bu dizilerdeki numaralanmış sözcüklerden hangisi eylemsi (Fiilimsi) değildir?

A) parlayınca    B) gezermişsin     C)  unutulmuş      D) esmeden        E) gördüğümüz

 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim-fiil kullanılmamıştır?

A) Çalışmak başarmanın ilk adımıdır.

B) Askerlik anılarını anlatmaktan çok zevk alırdı dedeciğim.

C) Boş boş oturmak beni her zaman çok rahatsız etmiştir.

D) Mağazanın açılışına birlikte gittiler.

E) Kitabını alıp kimseye bir şey söylemeden odasına çekildi.

 

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf fiil (bağ-fiil) vardır?

A) Okuduğum kitaptan bir şey anlamadım.

B) Ders çalışmak için erkenden kalktı.

C) Burası yaşanası bir doğa parçasıydı.

D) Yağmur üç gündür durmadan yağıyordu.

E) Küçük çocuk buradan trenlerin geçişini seyrederdi.

 

15. (I) İki yıl önce aramızda küçük bir münakaşa olmuştu. (II) Bu münakaşadan sonra onunla hiç görüşmedik. (III) Geçen hafta üniversitedeki konferansta ilk defa yüz yüze geldik. (IV) Ayaküstü ve on dakika süren bir konuşmadan sonra aramızdaki buzlar eridi, o sorun da çözüldü. (V) Dün akşamda telefonda görüşüp beraber bir kitap hazırlamaya karar verdik.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde birden fazla fiilimsi vardır?

A) I            B) II                  C)  III            D) IV           E) V

 

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf fiil (ulaç) kullanılmamıştır?

A) Güneş sanki gülerek bize bakıyordu.

B) Sokaktaki çöpleri gördükçe içim parçalanıyor.

C) Törende mehter takımının geçişini hayranlıkla izledik.

D) Yemeği beklerken ben de temizliği yapayım.

E) Kapıdan içeri girer girmez çantasını fırlattı, televizyonu açtı.

 

17. Bazı kimseler, insan içinden geldiği zaman yazmalı, çizmeli derler. İçinden geldiği zaman

  .                                                                         I

çoğu insan yazar. Sorum daha doğrusu işin meslek tarafı, hiç canın yazı yazmak istemediğin

  .                                                                                                                                                                 II

de oturup zorla yazabilmek. “Zorla güzellik olmaz.“ Sözüne hiçbir zaman aklım yatmadı.

      III

Bu Parçadaki numaralanmış fiilimsilerin türleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  .          I                            II                    III   .  

A) Sıfat fiil           İsim fiil            Zarf fiil

B) Zarf fiil           Sıfat fiil            Zarf fiil

C) İsim fiil           İsim fiil           Sıfat fiil

D) Zarf fiil          İsim fiil           Sıfat fiil

E) Sıfat fiil          Sıfat fiil            İsim fiil

 

 

18. Gün ağarınca boynum bükülür

Dalarım uzaklara gönlüm sıkılır

Aşağıdaki dizelerin hangisinde bu dizelerde geçen fiilimsi ile aynı türden bir fiilimsi vardır?

A) Artık o silinen bir hatıradır

Bu ıssız bahçenin uzaklarında

B) Her sabah güneşi seyreden kızlar

Mahmur gözlerini ovmak üzeredir

C) Rüzgârda bir kadın saçını yolar

Artık bu yollarda beklenmez oldu

D) Dinle çılgınca öten bülbülleri

Sorma niçin düştüğünü bu derde

E) Yüzünü görmeden ölürsem diye

Derin derin anne, üzülmekteyim

 

19. Ne azap ne sitem bu yalnızlıktan

                                                             I

Suç benim, aşılmaz duvar bendedir.

.                             II

Süslenmiş gemiler geçse açıktan

.     III                                    IV

Sanırım gittiği diyar bendedir.

                    V

Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangi ikisi fiilimsi değildir?

A) I ve II          B) II ve III           C) III ve IV         D) I ve IV           E) IV ve V

 

20. Ressam olarak Bedri Rahmi Eyüboğlu‘nun sanat tarihimizde unutulmayacak bir yeri vardır. Bugün de yarın da onun resimleri yaşayacak. Zamana, gelip geçen kuşaklara bizlerden, canımızdan bir şeyler götürecek.

Yukarıdaki parçadan kaç yan cümlecik vardır?

A) 1            B) 2              C)  3             D) 4          E) 5

 

Cevap Anahtarı: 1: B   2:E   3: A   4: E    5:B    6: C   7: A   8: D   9: D   10: C   11: A   12: B   13: E   14:D   15: E   16: C   17: A   18: E   19: D   20: D

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.