Fiilimsiler Konu Testi 4

1) (I)Horasan’dan sonra Erzurum köylerini gezmeye ve bir sonraki durağımız olan Sarıkamış’a ulaşmaya çalışacağız.(II)Sadece güneye gitmeye dikkat ediyor kafa karıştırıcı bir noktaya gelmedikçe durup rotayı kontrol etmiyoruz.(III)Doğuda şehirleri birbirine bağlayan yollar o kadar muhteşem ki sert dönemeçli yollarda Kıvrıla kıvrıla ilerlerken parktaki çocuklar gibi eğleniyoruz.(IV)Buralara kadar gelip de vadilerin, yamaçların yakınından bile geçmeyen onlarca gezginden biri olmadığımız için kendimizi çok mutlu hissediyoruz.(V)Yalnızca Orta Asya köyleri ya da Kazakistan steplerinde görülebilecek bu manzaraya ulaşmak için yapılması gereken tek şey, kafanıza biraz merak doldurup yola çıkıvermek.

Bu parçada numaralandırılmış cümlelerin hangisinde isim-fiil, sıfat-fiil ve zarf-fiil vardır?

A)I       B)II      C)III     D)IV       E)V

 

2) Aşağıdaki dizelerin hangisinde ötekilerden farklı türde bir eylemsi kullanılmıştır?

A) Yüzüne çarpmak gerek zamânenin fendini!

B) Çıktığın bu yolculukta asla durmayacaksın.

C) Dağlardan çektirilen, kalyonlar çekilecek.

D) Haberin yok gibidir taşıdığın değerden.

E) Fâtih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın!

 

3) Ben Sandıklı’da doğdum. Uzun yıllardan beri (I) görmediğim bu şehir, hayalimde artık uzaklaştı. Her yeri (II)  unutulan, ihtiyar, gurbet bir hayal gibi oldu. O zamanlar esnaf  olan (III)yaşlı babamla her vakit (IV) oturduğumuz Hüdai Kıraathanesi’ni, orada çay (V) içip derin sohbetlere daldığımız ihtiyar amcaları şimdi hatırlamaya çalışırım.

Bu parçada geçen altı çizili sözcüklerden hangisi eylemsi değildir?

A)I               B)II                C)III               D)IV               E)V

 

4) İnsanoğlu ne gariptir? Düşüncesine, umuduna, isteğine ters bir şeyi görünce hemen bozulur. Öğretmenin, o kadar beğendiğim fikrimi benimsemeyişi zoruma gitti. Bir an durdum. Fikri beğenilmeyen bir siyasetçinin hüznünü duydum.

Bu parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İsim fiil kullanılmıştır.

B) Zaman ilgisi kuran bağ-fiil kullanılmıştır.

C) Sıfat fiil kullanılmıştır.

D) Zarf fiil kullanılmıştır.

E) Noktalama yanlışı vardır.

 

5) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir türde eylemsi kullanılmıştır?

A) Öğretmenlerin dinlenmeleri okul sonrasında başlar.

B) Ekinler kalkarken çiftçiler imece usulü yardımlaşırlardı.

C) Mehmet’i gördüğünde bu olayları tek tek anlatırsın.

D) Nisan yağmurları yağdıkça derin bir ferahlık çöküyor.

E) Öğretmenine güle güle gidin inşallah, dedi.

 

6) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, kalıcı ad olup eylemsi özelliğini yitirmemiştir?

A) Kardeşim bütün kitaplarını, kaybolmasın diye çıkartmalarla süsledi.

B) Yarın arkadaşlarımla uçurtma uçurmak için köye gideceğiz.

C) İslamiyetten önceki koşuk ile İslami Dönem Türk Şiiri’ndeki koşma, benzerdir.

D) Devlet bu işi kimseye duyurmadan halletmek istiyor.

E) Camiler açık olsaydı teravihten sonra dondurma yerdik

 

7) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat-fiil ekini alan sözcük, sıfat olarak kullanılmamıştır?

A) Filmin konusunu yaşanmış bir hayat hikayesi oluşturuyor.

B) Tarkan’ın Kadıköy’de yaşadığını öğrendim.

C) Arabayı paslanmaz metalden yapmışlar.

D) Dedem, bahçedeki kurumuş dalları kesti.

E) Dükkandan kalan yazar kasa hala sapasağlam.

 

8) Asmacık’ın eski adı Celiloğlu. Menteş ile Örenkaya ovalarının (I) kesiştiği yerde, yüksek bir ovanın üzerinde kurulu. Bu enterasan konumunun yanı sıra dar sokakları, eski kerpiç evleri ve çiftçi yaşantısı, burayı olağanüstü hâle getiriyor. Bir zamanların zor (II) ulaşılır çiftçi köyü, artık doğaseverler tarafından (III) keşfedilmiş bir köy. Dağları (IV) izleyen ağaçlık yolları, Damlar ve Akdağ arasında da aynı biçimde (V) uzayıp gidiyor.

Bu cümledeki numaralandırılmış sözcüklerden hangisi ötekilerden farklı türde eylemsidir?

A)I                 B)II                 C)III                 D)IV                 E)V

 

9) (I)Bir sonbahar vakti radyodan insanı hüzne sev eden acıklı bir müzik yükseliyordu. (II)Kara bulutlar kaplıyordu her tarafı. (III)Hafiften yağmur çiliyordu sokakta oynaşan çocukların üstüne. (IV) Çocukluk  zamanlarımdaki sonsuz güzellikler aklıma geldikçe hüzün kapladı içimi. (V)Aklıma annem, kardeşlerim, bir de çok güzel vakitler geçirdiğim babam geldi. Ne de güzel günlerdi…

Bu parçada numaralandırılmış sözcüklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) I. cümlede, sıfat-fiil kullanılmıştır.

B) II. cümlede, fiilimsi kullanılmamıştır.

C) III. cümlede, ortaç-fiil kullanılmıştır.

D) IV. cümlede, zarf-fiil kullanılmıştır.

E) V. cümlede. İsim-fiil kullanılmıştır.

 

10) Aşağıdaki dizelerin hangisinde farklı türde eylemsi kullanılmıştır?

A) Yetim çığlıklarını duyurmak üzere sana.

B) Derbeder koşup geldim ışıldayan tahtına.

C) Yarım koyup bir bardak kurşun rengi çayımı.

D) Yıkarak yalnızlığa kurdum sarayımı.

E) Kırmızı bir kurdele bağlayarak alnına.

 

11) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat-fiil ve zarf-fiil bir arada kullanılmıştır?

A) Tarlanın ortasında ahşaptan yapılmış bir baraka vardı.

B) Aniden aydınlanan hava, yıldırımın düştüğünü söylüyor.

C) İşçilerden biri gelmeyince işler zorlaşmaya başladı.

D) Yağmurda oynayan çocuklar sırılsıklam hale gelmişti.

E) Erken çıkıp görüşmesi gereken kişilerle buluştu.

 

12) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat-fiil eki alan sözcük, adlaşmış sıfat olarak kullanılmıştır?

A) Dolaptaki çürümüş meyve ve sebzeleri alıp çöpe attı.

B) Haber bekleyen aileler oldukça tedirgindi.

C) Ağlayanın malı, gülene hayır etmez.

D) Seyahat boyunca okuyacağım kitapları şimdiden belirledim.

E) Hiç yüzüme bakmadan yanımdan geçti.

 

13) Mehmet Akif Ersoy’un (I) hazırladığı “Safahat” adlı şiir kitabı, hayatı boyunca yazdığı şiirleri tek kitapta (II) buluşturarak olağanüstü  bir işi başarmış. Bu kitapta Akif’in yazdığı her türden şiirler yer alıyor. Hem çok bilinen hem de hiç (III) duyulmamış şiirleri yer alıyor kitapta, aslında bunu (IV) başarmak hiç de kolay değil. Hele ki Akif gibi 100 den fazla şiir yazmış şairler için. Şiirin her konuda nasıl ele alındığını (V) merak edenler Safahat’ı mutlaka okumalı.

Bu parçada numaralanmış sözcüklerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) I. sözcük, iyelik eki almış bir ortaç-fiildir.

B) II. sözcük, yükleme sorulan “Nasıl?” sorusuna cevap veren bir bağ-fiildir.

C) III. sözcük, duyulan geçmiş zaman kipiyle çekimlenmiş bir eylemdir.

D) IV. sözcük, adlaşmış bir isim-fiil değildir.

E) V. sözcük, adlaşmış bir sıfat-fiildir.

 

14) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük tür bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Yalan konuşmadan dolayı insanların başını belaya sokuyorsun.

B) Sabah elini, yüzünü yıkamadan önce masaya oturulmaz.

C) Yerinden kalkmadan herkese ahkam kesiyordu.

D) Babam her zaman anlamadan yargılama der.

E) Annem meyveleri iyice incelemeden almaz

 

15) Tasavvufi halk şiiri; İslami hayata (I) geçişin edebî (II) ürünlerinden (III) olup Allah aşkı, peygamber (IV) sevgisi vb. konuları (V) işleyen Türk, Arap kaynaklı düz yazı ve şiirin iç içe (VI) kullanıldığı yazılardır.

Bu parçada numaralndrılmış sözcüklerden hangileri eylemsidir?

A)I ve II         B)II ve III        C)III ve V        D)IV ve V       E)III ve IV

 

 

Cevap Anahtarı: 1: E   2: A   3: C   4:  B    5. A     6. D     7.B      8.E      9.E      10.A    11.E       12.C    13. C   14. A   15. C

 

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.