Fiilimsi Test 2

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi kullanılmıştır?

A) Kutunun içinde kitaplar, defterler, resimler vardı.

B) Baraj yapılalı tarlalarımız daha iyi sulanıyor.

C) Bu bahçede ağaçların ve güllerin bakımını ben yaparım.

D) Öğretmen yazılı kağıtlarını sınıfta tek tek okudu.

E) Çocukların hepsi sınavı zamanından önce bitirdi.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem zarf-fiil hem de sıfat -fiil kullanılmıştır?

A) Kitap okurken rahatsız edilmek istemiyorum.

B) Betül, öğretmeninin verdiği ödevi titizlikle hazırladı.

C) Sorgulayan gözlerine bakınca bir an irkildim.

D)Zaman geçtikçe düşledikleri mi gerçekleştirebiliyordum.

E) Donduran soğukların yurda esir almasına karşı yetkililer önlem almıyor.

 

3. İsim-fiiller, ek-fiil alarak cümlenin yüklemi olabilir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir kullanım vardır?

A) Biraz önce seni bana soran, şurada oturandı.

B) İnsanlar aralarında bir sorun olduğu zaman konuşarak sorunu çözmelidir.

C) En ön sıraya oturmuş, bütün söylenenleri dikkatle dinliyor.

D) Sen harıl harıl soru çözerken ben televizyon izliyordum.

E) Uzun uzun yıllardan beri en büyük zevkim okumaktır.

 

4. Kendi düşen ağlamaz, demişler. Öyleyse yanlış kişiye göre verdiğim için kimse bir kimseye kabahat bulamam. Bundan sonraki görev dağılımında daha titiz olmalıyım.“ Kılı kırk yarmak” deyiminin bütün gereklerini yerine getirmeliyim. İşi, cazgırlık edene değil, ehlini vermeliyim.

Bu parçadaki altı çizili çocuklardan hangisi fiilimsi değildir?

A) düşen        B) verdiğim       C)  olmalıyım             D) yarmak      E) edene

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat-fiil ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır?

A) Bunu söyleyen sen misin?

B) Çalışan her zaman kazanır.

C) Bekleyen ne olacağını görür.

D) Sevmeyi bileni herkes sever.

E) Bu kitabı okuyanlar, kitaba bayılıyor.

 

6. Yularından tutup gezdirirken altımdaki atı

                              I                  II

Taktikler veriyor oldukça düzgün bir Türkçeyle

.                                          III

Ağzındaki Samsun sigarasına kilitlenmiş gözlerim

                                                                    IV

Bilinçaltıma bir sürü soru yollarken

                                                               V

Esneklik diyor, rahat bir duruş ve denge

 

Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi, diğerlerinden farklı türde bir eylemsidir?

A) I           B) II            C)  III         D) IV          E) V

 

7. Aşağıdaki dizelerden hangisinde “isim-fiil“, “sıfat-fiil“ ve “bağ-fiil“ bir arada kullanılmıştır?

A) Okşar gibi sessizce esip çizme rüzgâr,

Durgun suların üstüne yer yer kırışıklar

B) Söylenecek son söze en güzel örnek:

Ağaçlara benzeyip, ayakta ölmek

C) “Gelmesine gelir, ama durmaz

Gidiverir.“ diye övünmek boş.

D) Önümden gelip geçen insan değil makine,

Nerede sıcaklığı o bizim sokakların?

E) İşte karşımdasın çiçekli bir dal gibi

Ufku bir uçtan bir uca kuşatma hilal gibi!

 

8. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili fiilimsilerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

A) Son girdiğim sınavda yapamadığım birçok soru vardı.

B) Çocuk durup dururken ağlayınca dayanamadım ve çıktım.

C) O gece buluştuğumuzda durmadan bana seni anlattı.

D) Onu görmeyeli o kadar oldu ki şimdi görsem tanımam belki.

E) Bir daha buralara gelme, diye bağırıyordu.

 

9. Bir akşamüstü bir incir ağacının altında sessizce büzülmüş çocukları soran erken gelişmiş

                                                                                                                      I                                          II                         III

hüznümün, bir çeşit duygulu anlayışın verdiği o heyecanla tutkuyla bir yıldıza bakıyordum.

.                                                                   IV               V

Bu parçadaki fiilimsiler gruplandırılmalı da hangisi dışarıda kalır?

A) I                B) II              C)  III        D) IV        E) V

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük fiilimsi değildir?

A) Trafik, kırmızı ışıkta geçen şoföre ceza kesti.

B) Her sabah parkta biraz yürümeye karar verdim.

C) Kar yağınca heyecanla dışarı çıktı.

D) Adamı öldüresiye dövmüşler.

E) Sana bunu anlatan yalan söylemiş diye düşünüyorum.

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat-fiil isim olarak kullanılmamıştır?

A) Camın kenarına oturmuş karşıdan gelenleri izliyordu.

B) Dizlerinin üstüne çöküp ağlayan çocuğun başını okşadı.

C) Çalışmayan bu sınavda başarılı olamaz, diyerek hepimizin gözünü korkuttu.

D) Benden sana tavsiye yalan söyleyenlerden uzak dur.

E) Çalışan mutlaka bir gün karşılığını alır.

 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim-fiil yönelme hâl eki almıştır?

A) Neden sessizce kalktığını biz de anlamamıştık.

B) Bu konuyu her yönüyle düşünmek gerek.

C) Göz görmeyince gönül katlanır diye boşuna söylememişler.

D) Ders çalışmaya hazırlanıyordum ki kapı çaldı.

E) Bu evi dipten bucağa temizlememiz gerekiyor.

 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla fiilimsi vardır?

A) İnsanlığın doğaya verdiği zararları farkına varmasını bekliyoruz.

B) Hiçbir yerde buradaki mutluluğu yakalayacağını sanmıyorum.

C) Sadece test çözerek bu sınavı kazanamazsın.

D) Babamın ömrü hep bu tarlada çalışmakla geçti.

E) Yan daireye taşınan komşumuzla çok iyi anlaştık.

 

14. Altı çizili fiilimsilerden hangisi türce diğerlerinden farklıdır?

A) Konuşulan sözlerden anlaşılıyor ki ortalık bozuldu.

B) Erken giden arkadaşlar bize de yer tutun lütfen.

C) Akşama kadar aramadık yer bırakmamışlar.

D) Elleri kırılası çocuklar kediyi ne hale getirmişler.

E) Arkadaşım bunu almak için çok çalışmıştı.

 

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aynı türden fiilimsiler bir arada kullanılmıştır?

A) İstanbul’a giderken tek istediğim onu bir dakika görmekti.

B) Bu durumda sana inanması için onu ikna etmelisin.

C) Yeri geldikçe konuyu tekrar ediyoruz.

D) Bütün gün ekmek parası bulmak için gezdi durdu.

E) Dinlenmek en az çalışmak kadar önemli.

 

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sırasıyla isim-fiil, sıfat-fiil ve zarf-fiil kullanılmıştır?

A) Askerliği kesinleşince dükkanı satmaya karar verdi.

B) Okuldan gelince odasına çekildi dinlenmek üzere.

C) Onu çağırmak için vaktin geç olduğunu anlayınca yalnız başına yollara koyuldu.

D) Bu soruları halletmek için onların yanına gitti.

E) Doğum gününde gelen hediyeleri açınca heyecanlanıverdi.

 

17. Kazanmak istersen sen de zaferi

Gürleyen sesinle doldur gökleri

Zafer dedikleri kahraman peri

Susandan kaçar da coşana gider

Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Birden fazla adlaşmış sıfat-fiil vardır.

B) Ad-eylem kullanılmıştır.

C) Birleşik çekimli fiil kullanılmıştır.

D) Bağ-fiil kullanılmıştır.

E) Yansıma sözcük eylemsi olmuştur.

 

18. Bir insanın kendini kızması kadar yıpratıcı şey pek azdır. Zaten Ayşe yıllardır yıpranıyor,

   .                                                    I

yıpranıyordu. Bu yıpranış tabiat kanunlarına uygun olan yıpranıştan büsbütün başka bir şeydi.

.                                            II                                                                    III                                                                                IV

Bunaltıcı bir duygu idi. Kimseye, Ayşe’ye bile bunalıyorum diyememek ise ayrı bir dramdı.

                                                                                                              V

Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangileri fiilimsi değildir?

A) I. ve II.

B) III. ve IV.

C)  IV. ve V.

D) II. ve III.

E) I. ve V.

 

19. Geniş kanatları boşlukta simsiyah (I) açılan

Ve arkasında güneş (II) doğmayan büyük kapıdan

(III) Geçince (IV) başlayacak(V) bitmeyen sükunlu gece

Yukarıdaki dizilerden numaralanmış sözcüklerden hangisi türü bakımından ötekilerden farklıdır?

A) I            B) II               C)  III          D) IV           E) V

 

20. I. Uzun zamandan sonra kendimi iyi hissetmeye başladım.

II. Ayrıca gittiğimiz piknikte doyasıya eğlendik.

III. Önce eve uğrayıp daha sonra bize gelecekmiş.

IV. Herkesin bir çeşit yeteneği olduğuna ve tüm yeteneklerin bir değeri olduğuna inanmak isteriz.

V. Öğrenmek için çok okumak gerekir.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerinde birbirinden farklı türde eylem siler bir arada kullanılmıştır?

A) I. ve IV.

B) II. ve IV.

C)  III. ve V.

D) I. ve III.

E) II. ve V.

 

21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşısında verilenler yoktur?

A) Bir haftadan beri, ayaklanmaya inanılmaz sayıda gönüllü katılıyor. (Aynı türde fiilimsiler)

B) Başkalarının ıstırabını unutmak kolaydır. (İsim -fiil)

C) Annem yanına gittiğim her an bana şefkatle bakardı. (Sıfat-fiil)

D) Bu adam, o gece orada yaşananları tek bilendi. (Ek-fiil alarak yüklem olmuş fiilimsi)

E) Yazarın son romanındaki üslubunu anlaşılmaz buluyorum. (Zarf görevi ile kullanılmış Adlaşmış sıfat-fiil)

 

22. Bu kedi ve üstünde gerindiği duvar,

Kendi yüzümde dolaşan elim

Komşu bahçede beyazlara sarılmış

Ürperen çınar

Hepsi kendi sessizliğine bürünmüş,

Bir kumaş gibi onu yırtarak

Geliyorlar bana

Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi eylemsi değildir?

A) gerindiği

B) dolaşan

C) ürperen

D) bürünmüş

E) yırtarak

 

23. (I) Her aile başarılı çocuklar yetiştirmek ister. (II) Bunun için çocuklarına iyi bir gelecek sağlamaya çalışır. (III) Onları iyi okullarda okutmak ister, bunun içinde varını yoğunu ortaya koyar. (IV) Ancak daha önemli bir konu vardır ki o da çocuğun nasıl sağlıklı bir kişilik geliştireceğidir. (V) Aslında hayatta her şey başarı değildir; önemli olan çocuğun içinde bulunduğu dönemi nasıl atlattığı, nasıl bir kimlik oluşturduğudur.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) I. cümlede, isim-fiil kullanılmıştır.

B) II. cümlede, fiilimsi ek-fiil alarak yüklem olmuştur.

C) III. cümlede, fiilimsi vardır.

D) IV. cümlede, fiilimsi kullanılmamıştır.

E) V. Cümlede, ortaç kullanılmıştır.

 

Cevap Anahtarı: 1. B 2.C      3.E      4. C     5.D      6.D      7.B      8.A      9.D      10.E    11.B            12. D   13. A   14. E   15.E   16. C   17. D   18. C   19. D   20. B   21. A   22. D   23. B

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.