Fiilimsi Konu Testi 3

1) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde isim-fiil kullanılmamıştır?

A) Kardeşim gezmeyi çok seviyor.

B) Kitap okumak, karantina günlerinde yapılacak en güzel aktivitedir.

C) Haftada en az 10 kilometre yürümemiz gerekiyor.

D) Son zamanlarda yayımlanan kitaplar pek ilgi çekmiyor.

E) Öğretmenin, törendeki konuşmasını çok beğendim.

 

2) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat-fiil yoktur?

A) Bahçe boydan boya açmış çiçeklerle doluydu.

B) Araba devrilince yol gösteren çok olur.

C) Tek tek tamamlanacak, eksik yaptığın ödevler.

D) Bizimle gelmeyişine bir anlam veremedim.

E) Sen gülünce güller açar gül pembe.

 

3)Aşağıdakilerden hangisinde zarf-fiil kullanılmıştır?

A) Akacak kan damarda durmaz.

B) Meyve veren ağacı taşlarlar.

C) Gün doğmadan neler doğar.

D) Yatan aslandan gezen tilki iyidir.

E) Su akar, yatağını bulur.

 

4)Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi eylemsi değildir?

A) Herkes telaş içindeyken o, bir köşede sakince oturuyordu.

B) Edebiyat dersini bu öğretmenden dinlemek bana mutluluk veriyor.

C) Şafak doğunca polisler operasyon yapacaklar.

D) Öğrencilerin ihtiyaç duyabileceği her şey bu kırtasiyede mevcut.

E) Hafif hafif yağan kar manzarası eşliğinde kitap okumak kadar güzel bir etkinlik yoktur.

 

5) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı türde bir fiilimsi kullanılmıştır?

A) Konuşmaların hangi noktaya varacağını hesap etmek zorundasın elbette.

B) Bizimle gelmeyişine bir anlam veremedim.

C) Bazen anlamak için dinlemek gerekir.

D) Bunu yapmamasını defalarca kez söyledim.

E) Annem, kurumuş elbiseleri dolaba yerleştirdi.

 

6) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük fiilimsi değildir?

A) Oturuşuna, kalkışına dikkat eden bir insandı.

B) Ders çalışırken telefonunu kapatmalısın.

C) Okuldan ayrılalı uzun zaman oldu.

D) Haksızlık karşısında susmamak gerekir.

E) Saygısızlık yapma diye kaç kez uyardım.

 

7) Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;

O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Bu dizelerde kaç tane fiilimsi vardır?

A)1               B)2               C)3               D)4               E)5

 

8) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla fiilimsi kullanılmıştır?

A) Daha çok ders çalışarak daha iyi bir üniversiteye ulaşmak istediğini sanmıyorum.

B) Bahar gelince çiçekler açar her yerde.

C) Teyzemlerin akşamüzeri bize uğrayacaklarını hiç sanmıyorum.

D) Klasik Türk Müziğini bu sanatçıdan dinlemek insana keyif veriyor.

E) Gölgesinde oturulacak ağacın dalı kesilmez.

 

9) Aşağıdakilerden hangisinde farklı türde eylemsiler kullanılmıştır?

A) Tüm gün televizyon dizileri izlemek bizi bütün gün meşgul ediyordu.

B) Sandıklı, Türkiye’nin dört bir yanından gelen meraklı turist kafilesinin akınına uğramıştı.

C) Dünyanın en tanınmış üniversiteleri korona virüs hakkında suskun kalıyor.

D) Bozulan dolabı tamir edince soğutmaya başladı.

E) Hâlâ o kızıl hatıra titrer gözümüzde.

 

10) Duman ikisini de tıkamıştı. Öksürmeye başladılar. İçecek suları tükenmişti. Biri bir yana, biri öbür yana su aramaya gittiler. Suyun şırıltısını duyuyorlar, dumandan oluğu bulamıyorlardı. Birbirlerine uzaktan uzağa seslenerek ilerliyorlardı. Birden ses duymaz oldular. Korktukları başlarına gelmişti. Puslu dağ yankı vermez; ne denli bağırsalar birbirlerinin sesini duymuyorlardı. Dağ ıssızlığı Kerem’in içine öyle bir korku saldı ki, başını ellerinin arasına alıp bir köşede büzülüp kaldı. “Ya Rabb’im!” dedi içinden, “Allah’ım, nedir bu başıma gelenler; Aslı’mı yitirdiğim yetmedi, şimdi de Sofu’yu yitirdim.”

Bu parçada kaç eylemsi vardır?

A)6               B)7               C)8               D)9               E)10

 

11) (I) Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!

Olsun artık (II) dökülen kanlarımın hepsi helal.

(III)Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal:

Hakkıdır, hür (IV) yaşamış, bayrağımın hürriyet;

Hakkıdır, hakk’a (V) tapan, milletimin istiklal!

Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir?

A)I. ve III.             B)II. ve III.            C)IV. ve V.            D)II. ve V.          E)I. ve V.

 

12) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aynı türden birden fazla  eylemsi birlikte kullanılmıştır?

A) Yaylanın buz gibi suyundan kanasıya içtik.

B) Annenin kopardığı feryadı, oğlundan başka kimse duymadı.

C) Vapurla seyahate çıkarak günlük koşuşturmalardan uzaklaşmak istediğini, söyledi.

D) Fikirlerini hiç düşünmeden anlatırdı.

E) Öpülesi elleri vardır hudut boylarındaki askerlerimizin.

 

13)Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde eylemsi yoktur?

A) Düşmanına gücenip dostuna darılma.

B) Dereyi görmeden paçayı sıvama

C) Yatan aslandan gezen tilki iyidir.

D) Ateş olmayan yerden duman çıkmaz.

E) Eğri otur, doğru söyle.

 

14) Şiir, her okuyuşta yeniden üretiliyor. Her okur şiire ayrı bir zenginlik katıyor. Şairin hiç düşünmediği çağrışımlar gelip yerleşiyor şiire. Böylece şairin belki de aklının ucundan bile geçmeyen bir tazeliğe ulaşmış oluyor şiir. Bu özellik öteki yazı türleri için de geçerli olmakla birlikte şiirde daha belirgindir.

Bu parçada kaç zarf fiil vardır?

A)1               B)2               C)3               D)4               E)5

 

15) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla eylemsi kullanılmıştır?

A) Dağda gezinmekten çok zevk alıyordu.

B) Küçük çocuk annesini uzaktan görünce paytak adımlarla annesine koştu.

C) Çakmakla oyun oynama, diye uyardı.

D) Okullar açılınca arkadaşlarımla beraber çok eğleneceğiz.

E) Deniz manzarası görebileceğimiz bir yere varınca kamp kuracağız.

 

16) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük fiilimsidir?

A) Ankara’dayken güzel günler geçirdik.

B) Akşam yemeğine akrabalarımızı çağırdık.

C) Dertler paylaşıldıkça azalır.

D) Okulun girişi yan taraftadır.

E) Karacaoğlan, koşmalarıyla ünlü bir halk ozanıdır.

 

Cevap Anahtarı: 1: D   2:E   3: C   4: A    5:E    6: E   7: C   8: A   9: D   10: D   11: A   12: C   13: E   14:B   15: E   16: C

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.