Ekler Konu Testleri 1

 1.Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi isim çekim eki almamıştır?        

A) Biz dün gittik ziyaretine, iyiydi.

B) Yemeğe geleceklerin hepsi tanıdık.

C) Annesi duymasın, dersten kaçtığını.

D) Yakından baktıklarımı bile göremiyorum artık.

E) Durum benim sandığımdan çok farklıymış.

 

2.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-ce,-ca” eki, eklendiği sözcüğün anlamında küçültme yapmıştır?

A) Annesi ona minikçem diyor.

B) Bu soruna çok akıllıca bir çözüm bulmuştu.

C) Sepetin ipini sıkıca bağlamıştı.

D) Babası ona çok uzunca bir boy aynası almıştı.

E) Ona karşı yıllarca özlem duydum.

 

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcük ötekilerden farklı bir ek almıştır?

A) Yol boyunca birbirleriyle hiç konuşmadılar.

B) Elindeki cisim suya batınca ağırlığını fark etti.

C) Bebek, acıkınca ağlıyordu.

D) Hava kararınca korkmaya başladılar.

E) Babası ölünce adeta yıkıldı.

 

4.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde”-lar,-ler”çokluk eki cümleye “abartma anlamı” katmıştır?

A) Anneannesigiller bu yaz onlarda kalacakmış.

B) Kalemler her yere dağıldı.

C) Bu yollar çok çakıllı olduğu için orman yolundan gitmek zorunda kalmışlar.

D) Dünyaları verseler yine de seni ona değişmem.

E) Pazarcı bize çürük elmaları satmıştı.

 

5.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “-dır, -dir” eki farklı görevde kullanılmıştır?

A) Sürüp giden bir yaz düşüncesidir ellerin.

B) Bir daha korkmamak için korkmaz görünen korku budur.

C) Anlatılmaz uzun bir havadır geceler.

D) Bilirim ellerin vardır bir de senin.

E) Dost olup çıkmıştır, cümle ayrılık şarkıları.

 

6. Harbin (I)yorgunluğu kalkmış (II)üzerinden

(III)Avuçlarında toprak ve kan

Yine belki, akşam (IV)yemeğini yerken

Duvardaki (V)resmine bakıp gülümseyecektir.

Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangisi hem “iyelik” hem de “hal” ekini birlikte almamıştır?

A) I. B) II.     C) III.      D) IV.      E) V.

 

7.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok çekim eki almış bir kelime vardır?

A) Bu küçücük odayı yaptırarak onun içine kapanmıştı.

B) Yaz kış hep bu daracık odada kalır.

C) Biçare yaşlı kadın bu mezar gibi yerde tam yirmi yıl ölümü beklemiş.

D) Bu mübarek kadının armağanı bu bina.

E) Orta Çağ’da kadının göz alıcı ziynet eşyası takması yasaktı.

 

8.Aşağıdaki dizelerden hangisinde İsim çekim eki (hal, iyelik, çoğul… vb.) almış sözcük yoktur?

A) Bir beste kanatlanır, birden olduğun yerde

B) Bir kâinat açılır; geniş, sonsuz büyülü

C) Bugünün rüzgârında yıkanan mazi gülü

D) Dağılır yaprak yaprak hayalindeki suya

E) Bir başka gözle bakarsın ömür denen uykuya

 

9. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi işlevi yönüyle farklı bir ek almıştır?

A) Anaların öpülesi elleri vardır.

B) Kahrolası düşmanlar yurdumuza göz dikmişlerdi.

C) Çok kızdığı zaman, oğluna, boyu devrilesi adam diyordu.

D) Onun ne kadar baş belası biri olduğunu herkes bilirdi.

E) Anlattığı bunca çile çekilesi değil.

 

10. Her (I)bahçenin (II)yabancısı Ve her ümidin (III)üstünde Bu ses ki, sonsuz (IV)acısı (V)Güllerin üzüntüsünde

Numaralanmış sözcüklerden hangi ikisi birden çok çekim eki almıştır?

A) I. ve II.

B) II. ve III.

C) I. ve IV.

D) IV. ve V.

E) III. ve V.

 

11.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde –den(-dan) eki eklendiği sözcüğün anlamını değiştirmiştir?

A) O bu konuyu anlamadan hiçbir soruyu çözemez.

B) Annesi onu almadan hiçbir yere gidemez.

C) Okuldan geldikten sonra hemen yatağına yattı.

D) Yemek yedikten sonra hızlıca odasına gitti.

E) Uzaktan akrabaları bu yaz onlara geliyordu.

 

12.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcük farklı bir ek almıştır?

A) Kaçı yanlış çıktı bugüne kadar söylediklerimin.

B) Çoğu verdiği sözü yine tutmadı.

C) Başı çeken çocuk en küçükleriydi.

D) Bizim oraların kışı bile, bir başka güzeldir.

E) Sazı elinden alınmış âşık gibi duruyordu.

 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iyelik eki kullanılmamıştır?

A) Benim çantam kahverengidir.

B) Annesi beni aradı.

C) Arabasını oldukça uzağa park etmişti.

D) Daha odayı temizlememiştim.

E) Rüzgarın önündeki bir yaprak gibiyiz.

 

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.