EKLER KONU TESTİ 4

1)  Türkçede birleşik eylemler, aldığı ek ile yeterlilik, tezlik,  süreklilik ve yaklaşma anlamı içerebilir.

ağıdakilerin hangisinde bu tanımın dışında kalan bir birleşik eylem kullanılmıştır?

A) Söylediklerimi hemen not alıverdi.

B) Herkes bana yapamaz dese de o herkesin yüzünü kızarttı.

C) Bir anda bütün proje fikrinden vaz geçti, yeni bir fikir buldu.

D) O eski püskü çatının üstünde dengesini kaybedince düşeyazdı.

E) Sen bulaşıkları yıkayadur ben hemen geliyorum.

 

2)  Her gün geldi o ev sanki ben başka bir cennetti. Yaşadığı bu mutluluk tarifsizdi.

Onu gören herkesin yüzüne bir gülümseme geliyordu. O ise kimseyi umursamadan o yağmur da kendini dışarı yazlığın bahçesine attı.

Bu cümledeki altı çizili sözcüklerden hangisi yapı bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) cennetti

B) tarifsizdi

C) gülümseme

D) yağmur

E) yazlığın

 

3)   (1) Benim için en güzel manzara güneşin batış anı diyebilirim.(2) O manzara resmen göz alıyor.(3) Eminim herkes tarafından beğenilen bir görsel şölendir bu. (4) Birde o yaz akşamlarında pembemsi hoş bir renk olması beni mest ediyor.(5) Her o anı yakaladığım anda çekiveririm.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinin yüklemi birleşik bir fiil değildir?

A) 1          B)2               C)3         D)4         E) 5

 

 4)  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraç içinde verilen sözcüğün örneği yoktur?

A) Yemekler o kadar lezzetliydi ki herkes parmaklarını yemişti. (Ek-eylem)

B) Ressamın yaptığı taşlı tablolar herkesi kendine hayran ( türemiş sıfat)

C) Bunu iyi niyetle yapıp yapmadığını bilemeyiz.(Birleşik fiil)

D) Festivalin başlamasıyla adeta bütün şehir dışarı fırladı. ( türemiş zarf)

E) Hızla eve gidip iftara yetişmeye çalışıyor( yönelme eki)

 

5) (I) Erken yaşta (II)evlenmişti. (III)Yıllar sonra geldi o eski püskü taş eve, eski (IV) rengarenk duvarlardan eser kalmamıştı. Sadece (V) kırık camlar vardı etrafta.

Bu cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi yapı bakımından aynıdır?

A) V-III

B) IV-V-III

C) II-IV

D) I-II-V

E) IV-I-II

 

6) Hayal ettiği o minik karavana sonunda kavuşuyordu. Yaz tatili için yorucu planlar yapmış bile, Eskişehir’den yola çıkıp Ege’de biraz durmayı düşünüyormuş

Bu cümlelerle ilgili olarak aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Birden çok birleşik çekimli fiil kullanılmıştır.

B) Türemiş sıfat kullanılmıştır.

C) Belirtili isim tamlaması kullanılmıştır.

D) Birleşik fiil kullanılmıştır.

E) Ad tamlaması kullanılmıştır.

 

7) (1)Eve öyle bir geldi ki sırılsıklam olmuştu.(2)Hemen kurulanıp bir sıcak çorba içmeye başlamıştı.(3) Herkes merakla nerede olduğunu düşünüyordu bir şey demesini bekliyordu.(4) O ise hiçbir şey olmamış gibi şapırdatarak çorbasını içiyordu.

Bu parçada numaralandırılmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) 1. cümlede pekiştirme kullanılmıştır.

B) 2. cümlede Tamlayanı basit olan ad tamlaması vardır.

C) 1. ve 4. cümlede, türü değişmiş sözcük vardır.

D) 3. cümlede ek-fiil kullanılmıştır.

E) 4. cümlede, yansıma sözcük kullanılmıştır.

 

8) Van Gogh “Yıldızlı (I) Gece” (II) eserini ruh ve (III)sinir hastalıkları (IV) hastanesinde (V)yatarken yapmıştır.

Bu cümledeki altı çizili sözcüklerden hangisi kökü türü yönüyle diğerlerinden farklıdır?

A) I B) II C) III        D) IV          E) V

 

9) Dışarısı bugün hiç olmadığı kadar cıvıltılıydı, dışarda çocuk olduğuna dair belirtiler duyunca yatağından fırladı.

Bu cümledeki numaralandırılmış sözcüklerden hangisi hem yapım hem de çekim eki almıştır?

A) bugün – cıvıltıydı

B) cıvıltıydı – belirtiler

C) çocuk – fırladı

D) fırladı – bugün

E) belirtiler – bugün

 

10)  Türkçede birleşik eylemlerin bazıları anlamca kaynaşmış eylemlerdir.

Aşağıdakilerin hangisinde anlamca kaynaşmış eylem yoktur?

 A) Uzmanlar bu yıl tatile gidilmemesini öngörüyor.

B) Uzun aradan sonra hepinizi göresim geldi.

C) Bunca yaşadığından sonra hasta düştü ve okula gelemedi.

D) Anneannesi yorulmasın diye bütün yemeği yapıverdi, yine de ona yaranamadı.

E) Meydana gelen Elazığ depremi, herkesi derinden etkiledi.

 

11)  (1)İnsanların hayatında en önemli kavramlardan birisi de ailedir. (2) Hatta en önemli olanı diyebiliriz. (3) Ne olursa olsun kimse olmasa bile ailemiz olur, bu da insanın daima kendini huzurlu hissetmesini sağlar. (4) Bunların içinde en acı olan ise asla bu güveni yaşamamış, aile sevgisi yaşamamış insanlardır.(5) Gönül ister ki hiç kimse bundan mahrum kalmasın ama bu bizim elimizde değil.

Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) 1. cümlede birden çok çokluk eki kullanılmıştır.

B) 2. cümlede, birleşik fiil kullanılmıştır.

C) 3.cümlede türemiş sözcük, birleşik fiil ve sözcük vardır fakat hiç iyelik eki yoktur.

D) 4. cümlede, tamlayan eki almış basit sözcük vardır.

E) 5. cümlede, iyelik eki ve birleşik sözcük vardır.

 

12) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yeterlilik anlamı içeren birleşik fiil kullanılmıştır?

A) Araba o kadar hızlı geliyordu ki çarpayazdı.

B) Sen herkese iyilik yapadur, karşılığını elbet bir gün alacaksın.

C) Bunca yapılana rağmen yine de onları affetti.

D) Herkes bir fikir söylüyor ama o hepsine burun kıvırıyor.

E) Yıllarca tek hayali olan bu işe ulaşmışken gidemez.

 

13)  (1)Güzel bir uykudan sonra bugün Sümela Manastırı’nı ziyaret edeceğiz.(2) Gittiğimizde ise bizi uzun bir basamak karşıladı.(3) Basamaklarda seyyar satıcılar ve kemençe çalan insanlar doluydu.(4) Zirveye çıktığımızda gördüğümüz manzara bizi kendine hayran bıraktı.

Bu parçada numaralandırılmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) 1. cümlede birleşik fiil kullanılmıştır.

B) 2. Cümledeki “karşıladı” kelimesi sadece çekim eki almıştır.

C) 3. Cümledeki “basamaklar” türemiş bir fiildir.

C) 4. Cümlede kullanılan “-de, -da” bulunma ekidir.

E) Bu paragrafta ad tamlamaları bulunmaktadır.

 

14) Aşağıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerden hangisi birden çok çekim eki almıştır?         

A) Az önce anahtarları buraya koymuştum gördün mü ?

B) Eğer kızları arıyorsan onlar

C) Yüzmekten akşamları kollarımı hissedemez oldum.

D) Türkiye’de yeşilliği en korunmuş bölge Karadeniz’dir

E) Bunca yaptıklarından sonra bütün kabahati ben de buluyor.

 

15) Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi yapı yönünden ötekilerden farklıdır ?

 A) Bugün kumsal o kadar güzeldi ki yüzmeye doyamadık.

B) Bütün yazılanların cevaplarını sessizce fısıldadı.

C) Hiç kimse ses çıkarmadan olan biteni sessizce izledi.

D) Günler sonra duydukları karşısında mahvoldu.

E) Bu sorulan sorular karşısında resmen dili tutuldu.

 

16)   Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi türemiştir?

A) Daha fazla huzursuzluk olmaması için ateşkes yaptık.

B) Bu söylediklerini nasıl hafife alırlar?

C) Eğer koşulları kabul ederse yarın başlasın.

D) Ağacın dalına güzel bir kuş yuvası koyduk.

E) Daha hazırlıklar tam bitmemişti, misafirler erkenden geldi.

 

 17) Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin hangisi işlevi yönüyle diğerlerinden farklı bir ek almıştır?

 A) Kaç aydır resmen eve hapsolduk.

B) Resmen günümüzde hayvanları sevebilmek inşalar tarafından çok zorlaştı.

C) Masadaki tabak takımını şöyle bir göz gezdirdi.

D) Onun çalışma masası daima düzenlidir.

E) Akşam sivrisinek yüzünden bir türlü uyuyamadım.

 

CEVAP ANAHTARI: 1: C  2: A   3: C  4:  D    5. D     6. C     7. C      8.E      9.B      10. D

11. C     12. E    13. B   14. B   15.D    16.C    17. D

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.