Ekler Konu Testi 2

 

1.Aşağıdakilerin hangisinde”-la(-le)”ekini alan sözcük, diğerlerinden farklı bir soruya yanıt vermektedir?

A) Otobüsle işe gitmeyi sevmiyordu.

B) Bisikletle okula gitmek yorucuydu.

C) Eve sevinçle girmişti.

D) Arabayla uzun yolculuklara çıkmaya bayılıyordu.

E) Bu yükleri ancak kamyonla taşıyabiliriz.

 

2. I. Çocuk, kana kana su içti.

II. “Kana kan isteriz.” diye bağırıyordu.

III. Gelen geçene mutlaka takılırdı.

IV. Bir yaran olur diye söyledim.

V. Üçü on geçe hepsi geldi.

Numaralanmış cümlelerden hangi ikisinde, altı çizili sözcükler hal eki almıştır?

A) I. ve II.

B) III. ve IV.

C) III.ve V.

D) II. ve III.

E) I. ve IV.

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde”-mış,-miş”eki işlevi yönüyle ötekilerden farklıdır?

A) Pazardan aldığı üç kilo elma iki günde bitmişti.

B) Dolabına yapıştırdığı çıkartmalar kazınmıştı.

C) Bahçelerindeki tüm ağaçların yaprakları dökülmüştü.

D) Yeni boyanmış resimleri duvara dayalı bir şekilde duruyordu.

E) Yeni aldığı kolye kararmıştı.

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcük, ilgi adılından (ilgi zamirinden) sonra yaklaşma durumu eki almıştır?

A)Masadakilerden yalnızca birini al.

B)Bugünkünü ötekilerden daha çok beğendim.

C)Benimkinin sayfalarında renkli resimler var

D)Bu da her yönüyle seninkine benziyor.

E)Bizimkinde hiçbir eksiklik yok.

 

5. “Bu, bizim için hiç kolay olmayacak.” cümlesindeki altı çizili ek, aşağıdakilerden hangisidir?

A) iyelik eki

B) hal eki

C) tamlayan eki

D) çokluk eki

E) isimden isim yapım eki

 

6. Aşağıdakilerin hangisinde”-lar,-ler”ekleri cümleye ötekilerden farklı bir anlam katmıştır?

A) Elmaların hepsi çürük çıktı.

B) Balıklar tazeyken hemen pişirmeye başladılar.

C) Renkli kalemleri kaybolunca çok üzülmüştü.

D) Mutfak dolapları çok kirlenmişti.

E) Annemler bu akşam Ankara’dan yola çıkacaklar.

 

7. Bir ayrılık düşer çocuk bedenime

Daha doyamadan oyuncaklarıma

Yüreğim bölünür ortasından, kalır yarısı evde

Gözlerim kâh kapıda kâh pencerelerde

Bu dizelerde kaç sözcük hal (durum) eki almıştır?

A) 3  B) 4       C) 5      D) 6       E) 7

 

8. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde iyelik eki kullanılmamıştır?

A) Eşyaları masaya bıraktı ve çıktı.

B) Çantasındaki kalemleri yere fırlattı.

C) Evimize birkaç değişiklik yaptık.

D) Sesi oldukça etkileyiciydi.

E) Benim çantam kahverengidir.

 

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde vasıta eki kullanılmıştır?

A) Otobüsle yolculuk gittikçe çok zorlaşıyor.

B) Annesi onu okul çıkışında alacağına söz verdi.

C) Kırmızı kalemi kaybolunca çok sinirlendi.

D) Telefonu bozulunca babasından yeni telefon istedi.

E) Anneannesinin armağanı yadigar kolyeyi kaybetmişti.

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bulunma durumu eki ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır?

A) Kitaplar sıranın gözünde kalmış.

B) Onu evinin kapısında bekliyordu.

C) Kalemim Ahmet’te duruyor.

D) Kalemliğinde rengarenk kalemler vardı.

E) Yatağında kitap okumayı çok seviyordu.

 

11. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “-den,-dan” eki diğerlerinden farklı bir şekilde kullanılmıştır?

A) Pazardan aldığı kirazların çürük olduğunu eve gelince fark etti.

B) Camdan içeri bir kuş giriverdi.

C) Uzaktan akrabalarını çok fazla tanımıyordu.

D) Bu pembe kalemden ondan iki tane vardı.

E) Dolaptan bir peynir aldı.

 

12. Soru eki “mı, mi” aşağıdakilerden hangisinde cümleye “koşul” anlamı kazandırmıştır?

A) Biraz bekleyin iş bitti mi hepiniz gidersiniz.

B) Verilen görevleri yerine getirmedi mi hemen işten atılır.

C) Ceren, o yıllarda yaramaz mı yaramaz bir çocuktu.

D) Belki 20 yıldır görmediğim bir arkadaşım toplantıda karşıma çıkmasın mı!

E) Bu kitapların hepsini hafta sonunda mı okuyacaksın?

 

13.“Evlerinizi” kelimesinde kullanılan eklerin tümü aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Hal eki-iyelik eki-tamlayan eki

B) Tamlayan eki-iyelik eki-şahıs eki

C) Şahıs eki- hal eki- iyelik eki

D) Şahıs eki- hal eki- iyelik eki

E) Çoğul eki – iyelik eki-hal eki

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.