Bağlaç Olan da / de’nin Yazılışı

Bağlaç olan da / de her zaman ayrı yazılır. Kendisinden önce gelen kelimenin ünlüsüne uyarak de/da şeklinde yazılır.

Bağlaç olan “de” ile hal eki olan”de” eki birbirine karıştırılmamalıdır. Hal eki kelimeye bitişik yazılır, bağlaç ise ayrı yazılır.

Ayşe evde yapılacak çok işinin olduğunu söyledi. (hal eki)

Artık bundan sonra doğru söylese de inanmam. (bağlaç)

Dikkat: Bağlaç olan “de” cümleye bir de dahi, üstelik gibi anlamlar verir. hal eki olan “de” isi bulunma, yer bildirir.

Dikkat: Bağlaç olan “de” cümleden çıkartılırsa cümlenin anlamı bozulmaz sadece daralma olur. Hal ekini çıkartırsak anlam bozulur.

Dikkat: “de” bağlacında ünsüz benzeşmesi görülmez. Yani “te”, “ta” şekli olmaz.

Koşsak ta yetişemeyiz. (yanlış)

Koşsak da yetişemeyiz. (doğru)

Dikkat: “de” bağlacı ya kelimesi ile birlikte kullanılırsa ayrı yazılır.

Memlekete ya bugün giderim ya da haftaya kalır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.