ANLATIM BOZUKLUKLARI Test 1

 

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A. Bu saatten sonra yanımıza gelir diye bekliyorsan hiç ümitlenme.

B. İyi işler yapıp büyük insan olmak için çok fazla mücadele etmelisin.

C. İhtiyarın anlattığı masalı, çocuklar adeta soluk almadan dinliyordu.

D. Radyodan duyduğumuz bu haber hepimizi şok etti.

E. Zararlı içeceklere karşı bağlılığını bir an önce terk etmesi gerekiyor.

 

2. Tıpkı bir alım satım işleminde olduğu gibi dinleyicilerin ihtiyaçlarına, ilgilerine, gereksinimlerine göre bilgilerini sergiler.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu, aşağıdaki değişikliklerden hangisi ile giderilebilir?

A. “Konuşmacı“ sözcüğü cümlenin başına getirilerek.

B. “İhtiyaçlarına “ sözcüğü çıkarılarak.

C. “Sergiler“ yerine “sunar“ denerek.

D. “İşleminde olduğu gibi“ yerine “işlemindeki gibi“ denerek.

E. “Alım satım“ yerine “alışveriş“ diyerek.

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur?

A. Her sabah olduğu gibi bu sabah da çocuğunu özenle itinayla giydirdi.

B. Eminim ki bu sözlerden en çok rahatsız olan kişi o olsa gerek.

C. Aydınlık ve barış ortamında gerçek mutluluğu birlikte yakalayacağız.

D. Ben de bir zamanlar felsefe okudum, bu filozofu bilirim.

E. Bu işlerin yapılacağını isteyen herkesten çok sen değil miydin?

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A. Ödevlerini bitirmiş ki sokakta arkadaşlarıyla oynuyor.

B. Bunları hep onun için yaptım, gel gör ki onun bunu anladığı yok.

C. Bir yazarı iyi tanımak için yazdıklarını okumalıyız.

D. Onunla aynı mahallede oturduğumuzu yıllar sonra öğrendim.

E. Gerçek dost, insanın mutlu ve mutsuz gününde yanında olandır.

 

5. Akşamları yemekten sonra bir saat kadar yürümeyi, yürürken sokaktaki insanları gözlemlemesini çok severdi.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A. İyelik ekinin gereksiz kullanılması

B. Sözcüğün anlam inceliğine dikkat edilmemesi

C. Tamlama yanlışlığı

D. Çelişen sözcüklerin birlikte kullanılması

E. Gereksiz sözcük kullanması

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A. Öğrenciler, bazı sınavların zorluğundan şikâyetçiler.

B. Kavgayı soğukkanlılıkla izlerken heyecandan da titriyordu.

C. İzciler, suyun kenarında yarım saat mola verdi.

D. En samimi olduğun insanlarla bile bazı sırlarını paylaşma.

E. Yarışmacıların her biri birbirinden çalışkan ve yetenekliydi.

 

7. I. Yurt dışına gitmek için başvuru yapanlar, sonucu yarın öğrenecekler.

II. Bu sözler hiç kuşkusuz onun da annesinin kulağına gitmiş olmalıdır.

III. Bu dersimizde soru ve olumlu cümleleri göreceğiz.

IV. Deniz bu takıma transfer olurken ne mukavele ne sözleşme imzalamış.

Aşağıdakilerden hangisi, bu cümledeki anlatım bozukluklarının nedenlerinden biri değildir?

A. Birbiriyle çelişen sözcüklerin kullanımı

B. Gereksiz sözcük kullanımı

C. Tamlama yanlışlığı

D. Gereksiz yardımcı eylem kullanımı

E. Sözcüğün yanlış yerde kullanımı

 

8. Bu (I) yaklaşım (II) toplumdan topluma (III) göre değişir, (IV) değerlendirmenizi lütfen buna (V) göre yapın.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu numaralandırılmış sözcüklerden hangisinden kaynaklanmaktadır?

A. I         B. II       C. III      D. IV      E. V

 

9. Herhalde parayı ödeyemeyeceğini anlayınca evi almaktan vazgeçmiş olsa gerek.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A. Tamlayan eki eksikliği

B. Gereksiz ek kullanımı

C. Fiilimsinin gereksiz kullanılması

D. Gereksiz sözcük kullanılması

E. Anlamca çelişen sözcüklerin birlikte kullanılması

 

10. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A. Birçok seneler geçti dönen yok seferinden

B. Kirpikleri uzundur yârin hayale sığmaz.

C. Aklarımı saçlarıma doladım akşam.

D. Suları öyle temiz ki annemin yüzü gibi.

E. Kaldırımlar, içimde uzayan bir lisandır.

 

 

Cevap Anahtarı: 1:E     2:B     3:D      4:C       5:A      6:B      7:E      8: C     9:D     10:A  

Anlatım Bozukluğu Diğer Testler

Anlatım Bozukluğu Test: 2

Anlatım Bozukluğu Test 3

Anlatım Bozukluğu Test 4

 Anlatım Bozukluğu Test 5

 Anlatım Bozukluğu Test 6

 

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.