EKLER KONU TESTİ 3

Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor

Bu şehir o eski İstanbul mudur?

Karanlıkta bulutlar parçalanıyor

Sokak lambaları birden yanıyor.

1) Bu dizelerde altı çizili sözcüklerin yapısı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Basit, türemiş, birleşik, basit

B) Türemiş, türemiş, basit, türemiş

C) Birleşik, türemiş, türemiş, basit

D) Birleşik, basit, türemiş, basit

E) Basit, basit, türemiş, birleşik

 

2) İyelik ekleri eklendiği ismin kime ait olduğunu bildiren eklerdir.

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi iyelik eki almamıştır?

A) Sürekli sordum ama bir türlü soruma cevap alamadım.

B) Motordan düşünce aldığı darbe ile omzu çıkmış

C) Kitabı o kadar beğendim ki iki tane birden aldım.

D) Hediyemizi özenle saklamıştık fakat yine de bulmuş.

E) Sağlıkçılarımızın kahramanlıkları ile her zaman gurur duyuyoruz.

 

3) Aşağıdaki dizelerin hangisinde birleşik isim kullanılmıştır?

A) Seni hep küçük düşürür

Kötülerle konup göçücü olma

 

B) Sokaktayım, kimsesiz bir sokakta ortasında;

Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum.

 

C) Uykularımı uyusan nasıl korkarsın

Hiçbir dakikamı yaşayamazsın.

 

D)Sevmek kimi zaman rezilce korkuludur

İnsan bir akşamüstü ansızın yorulur

 

E) İnsan üç beş damla kan, ırmak üç beş damla su;

Bir hayata çattık ki, hayata kurmuş pusu.

 

4) Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük hem yapım hem çekim eki almıştır?

A) Van Gogh’un tablolarında aslında çok farklı sırlar vardır.

B) Bence sen bu bilim-kurgu dizilerini bırakıp biraz da belgesel izle.

C) Ülkemizdeki kumsallar yeterince titizlikle korunmuyor.

D) Bu yıl Ramazan ayı dışarlarda coşku ile yaşanamıyor.

E) Patara kum tepesi mest edici bir güzelliğe sahip.

 

 

5) Aşağıdaki dizelerin hangisinde birden fazla zarf-fiil kullanılmıştır?

A) Büyüdükçe büyüyor gözlerin

Ben sana mecburum bilemezsin

 

B) Hepsini al, sevgilim, ne sevgi varsa bende,

Çoktan senin olmayan ne sevgi sağlarsın ki?

 

C) Bir gün işte bu yüzden göze geldi,

O deniz ülkesinde

 

D) Yitip gidiyor dünya yumunca gözlerimi;

Ve doğuyor yeniden gözlerimi açınca.

 

E) Seni sevdim, seni birdenbire değil usul usul sevdim

Uyandım bir sabah’ gibi değil, öyle değil

 

6) Ben sensiz olanlara seni aratıyorum,

Ben sensiz kalanlara seni yaratıyorum,

Seni saklayacağım, seni yazıp andıkça

Kendimi çoğaltıyor, seni kuşatıyorum.

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 A) Ek fiil ile çekimlenmiş isim vardır.

B) Hem çoğul hem iyelik eki almış sözcük vardır.

C) Ek eylem alarak birleşik zamanlı olan fiil vardır.

D) Kip eki yoktur.

E) Birleşik sözcük kullanılmıştır.

 

7) “Hak” birilerinin size vereceği bir şey değil hiç kimsenin sizden alamadığı bir şeydir.

Ramsey Clark

Yukarıdaki numaralandırılmış sözcüklerin yapısı aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A) Türemiş, türemiş, birleşik

B) Basit, birleşik, birleşik

C) Türemiş, birleşik, basit

D) Birleşik, türemiş, türemiş

E) Basit, türemiş, birleşik

 

8) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim ek eylem alarak yüklem olmuştur?

A) Suçlar insanların yüzünde görünseydi, aynalar satılmazdı.

B) Unutup gülmek, hatırlayıp üzülmekten çok daha iyidir

C) İyi niyetli insanlar yalana çabuk kanarlar ama boşa giden iyi niyeti asla unutmazlar.

D) Aynı nehirde iki kere yıkanılmaz.

E) Başarı kolay elde edilir. Zor olan başarıyı hak etmektir.

 

9) Kimi birleşik sözcükler, isimli soylu sözcüklerin birleşmesiyle oluşur.

Bu açıklamanın dışında kalan birleşik eylem, aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Yaz gecelerinin en huzur veren sesi ateşböceğiydi belki de.

B) Kim yeni aldığı ayakkabıları böyle bir havada giyer ki?

C) Ramazan ayında hem hafif hem de lezzetli tatlılar arasında sütlaç mutlaka olmalı.

D) Ağaçkakan kuş türünün tükenmekte olan nadide örneklerindendir.

E) Gelin kaynana resmen arkadaş gibi anlaşıyorlar.

 

10) İnsan hayatta kendi ruhunu rahatlatacak bir şeyler arar. Bazıları şiirlerle,  bazıları bir sonbaharın o fısıltısında, bazıları bir sokak simitçisinin bağırmasında yani anlaşılan şu ki insan kafasını rahatlatmak için bir silgi arar ve onu çevresinden bulur.

Bu paragrafta altı çizili sözcüklerde aşağıda verilen özelliklerden hangisi yoktur?

A) Fiilden isim yapan yapım eki almış sözcük vardır.

B) Ek alarak tür değişikliğine uğramış sözcük vardır.

C) Yansıma sözcük vardır.

D) Ek fiil almış sözcük vardır.

E) Vasıta eki almış sözcük kullanılmıştır.

 

11)

Artık demir almak günü gelmişse zamandan

Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan

 

Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol

Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Fiilimsi bulunan sözcük vardır.

B) “Yolcusu” sözcüğü iki tane yapım eki almıştır.

C) “Sallanmaz” sözcüğü fiilden fiil olmuştur.

D) “Gelmişse” sözcüğü ek fiil alıp birleşik zamanlı olmuştur.

E) Geniş zaman ekiyle çekimlenmiş birden fazla sözcük vardır.

 

12) Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi yapı bakımından farklıdır?

A) Bu işi yapman içim kalkıp bir yerden başlaman gerekiyor.

B) Uludağ bu yıl kayak sezonunu çok iyi geçirdi.

C) Günümüzde bir iş kurup yürütmek imkânsız olmaya başladı.

D) TV programları elde ettikleri kazancı bağışlayacaklarını söyledi.

E) Hiçbir toplu taşımada kaybolan eşyalar için mesuliyet kabul edilmez.

 

13) Bu son günlerde bir ay önceye kadar yaptığımız o şen kahvaltıları tatlı muhabbetleri bile özler olduk ve bir yandan da birbirimizin değerini anlamış olduk.

Yukarıdaki altı çizili sözcüklerin yapısı, aşağıdakilerin hangisinde sırayla verilmiştir?

A) Birleşik, birleşik, türemiş

B) Basit, birleşik, türemiş

C) Birleşik, basit, türemiş

D) Basit, basit, türemiş

E) Birleşik, türemiş, türemiş

 

14) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aldığı ek ile türü değişmiş bir sözcük yoktur?

A) Bir şehrin görsel görünümünde önemli olan yeşil alanın bol olmasıdır

B) Bencil insanların yanında bir gün kimsecikler kalmaz.

C) Yağmur kokusu insanlar üzerinde en huzur verici etkiye sahip koku olduğu düşünülüyor.

D) Güzel ve ulaşılması zor başarılara ulaşmak için zor da koşullar vardır.

E) Birleşmemiz gereken bir zamandayız ve bu birliğimizi asla bırakmamalıyız.

 

15) Mütevazi insan her zaman sevilir ayrıca herkes tarafından da saygı duyulur başarmak çok önemlidir.

Bu cümledeki altı çizili sözcüklerden hangisi hem yapım hem çekim eki almıştır?

A) mütevazi

B) sevilir

C) tarafından

D) saygı

E) önemlidir

 

16) Aşağıdakilerden hangisinde yapım eki almış birden fazla sözcük vardır?

A) Çamlıca İstanbul’un en güzel semtlerindendir.

B) Otlak yerden küçük bir çıtırtı gelince tedirgin oldum.

C) İçeride bunaltıcı bir hava var bugünlerde.

D) Lütfen sende biraz şu durumu umursa.

E) Herkesi küçümsedi ama daha kötü duruma düştü.

 

17) Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi işlevi yönüyle farklı bir ek almıştır?

A) Okulu kaç yılda anca yapabildiler.

B) Hayatı dolu dolu ve heyecanlı geçti.

C) Tam evden çıktığı sırada arabası arıza yaptı.

D) Benim annem öyle bir yemek yapar ki parmaklarınızı yersiniz.

E) Anahtarın kapının arkasında kalmış.

 

18) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde türemiş sıfat vardır?

A) Genişçe bir odada yapayalnız kalmış gibi hissediyordu.

B) Evde olduğum süre boyunca birtakım kararlar aldım.

C) Son zamanlarda televizyon da o eski yüzler özlendi.

D) Üç aylık maaşı bu saçmalık için harcaması onu bile şaşırttı.

E) Ailemiz için bu ev hatıralarla dolu bir kutuydu.

 

19)  “adamotu, yayınbalığı, incehastalık, akçakavak” gibi birleşik sözcükler, aşağıdaki yöntemlerden hangisiyle oluşmuştur?

A) İsim tamlaması şeklinde oluşmuşlardır.

B) Ünlü düşmesi yaşanmıştır.

C) İkinci sözcükler kendi anlamlarında kullanılmıştır.

D) İsim soylu sözcükler, tür bakımından değişikliğe uğrayıp sıfat olmuştur.

E) Birleşik sözcüğü oluşturan kelimelerin her ikisi de gerçek anlamlarını kaybetmiştir.

 

20)   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlamca kaynaşmış bileşik fiil kullanılmıştır?

A) Tamam gerçekten kalbinin kırıldığını hissetti.

B) Ne kadar inkâr etse de yaptığı davranışlar onu ele veriyordu.

C) Kadının yavaşlığına dayanamayıp elindeki bütün işi yapıverdi.

D) Mesajında yazdığın bütün övgü dolu sözler için teşekkür ederim.

E) Arkasından çevirdiğin bütün işleri ona söyleyebilir.

 

CEVAP ANAHTARI: 1: D  2: C   3: D   4:  C    5. D     6. B     7. E      8.B      9.D      10. D

11. B       12. E    13.  C   14.  B   15. B    16. B    17. A       18. A    19.  C   20.  B

 

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.