FİİLER KONU TESTİ 6

Eğer uzaktaysan ışısın özün

Eğer yakındaysan bir gül at bana

Kulağım sestedir, elim kapıda

Ecel üstümüze toprak yığmadan

Bin terkime diyar diyar gidelim

1. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A. Gereklilik kipine yer verilmiştir.

B. Ek fiilin görülen geçmiş zamanın kullanılmıştır.

C. İstek kipine yer verilmemiştir.

D. Emir kipi kullanılmıştır.

E. Yüklemi fiil olan cümle kullanılmamıştır.

 

(I) Deniz bir an önce büyümek istiyordu. (II) Önce doktor olacaktı. (III) Doktor olup köyüne gidecekti. (IV)Gidince herkes “Ah! Bizim çocuk büyümüş, doktor olmuş.” d (V) Bu sözleri duymak kim bilir ne güzel olurdu.

2. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A. Cümlede basit zamanlı fiil kullanılmıştır.

B. Cümlenin yüklemi dilek kipiyle çekimlenmiştir.

C. Cümlede birinci çoğul şahıs eki almış fiil vardır.

D. Cümlede birleşik çekimli fiil kullanılmıştır.

E. Cümlede ek fiil kullanılmamıştır.

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil, haber kipi ile çekimlenmiştir?

A. Evrakları en kısa zamanda bana teslim etmelisin.

B. Akşam ailecek balkonda çay içmeyi çok severiz.

C. Bugün okul çıkışında seninle dedemi ziyarete gidelim.

D. Sana verilen ödevleri kısa zamanda bitirmelisin.

E. Hepiniz hemen odanıza çıkın.

 

Yaprak gazel olmuş durmuyor dalda.

Vefasız güzelden bize ne fayda.

Bu ayda olmazsa gelecek ayda

Ölürüm vazgeçmem sevdiğim senden.

5. Aşağıdaki verilenlerden hangisi yukarıda verilen cümleler için söylenebilir?

A. Yükleme emir kipi ile çekimlenmiş cümle kullanılmıştır.

B. Birden fazla ek fiil kullanılmıştır.

C. Şart kipi ile çekimlenmiş sözcük kullanılmıştır.

D. Yükleme dilek kipi ile çekimlenmiş cümle kullanmıştır.

E. Birleşik çekimli fiil kullanılmıştır.

 

O köyde çok acı çektim. Yoksulluk taşınamayacak kadar ağırdı. Köye geri dönersem o acıları yeniden yaşayacağım korkusu beni hiç terk etmedi. Bu yüzden köye geri dönmeyi hiç istemedim. Bundan sonra da dönmeyeceğim.

6. Bu parçada numaralanmış sözcüklerin hangisinde ek eylem vardır?

A. çektim         B. ağırdı          C. etmedi             D. istemedim                E. dönmeyeceğim

 

Sabah uyandığında mis gibi bir kahvaltı bunu bekliyordu. Annesi “kızım hadi çabuk kalk“ diye sesleniyordu. Yatağından kalkar kalkmaz hemen elini yüzünü yıkadı ve masaya oturdu. Güzelce kahvaltısını yapıp dişlerini fırçaladı. Formaları giyecek, saçlarını tarayacak ve servise yetişecekti

7. Yukarıdaki parçada aşağıda verilen kimlerden hangisi kullanılmamıştır?

A. Gereklilik kipi     B. Emir kipi     C. İstek kipi           D. Şart kipi             E. Duyulan geçmiş zaman kipi

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlam (zaman) kayması yoktur?

A. Bu hafta bu kitabı okuyacaksın.

B. Buyurun, ne aramıştınız?

C. Onun yanına kadar gelir ve özür diler.

D. Hanımlar bu hafta sonu bize geliyorlar.

E. Annesi ona hediye alacakmış.

 

Anlattıkları şeylerin niteliğine göre fiiller kılış fiilleri (görmek, bilmek),  Durum fiilleri (kalkmak, koşmak… ), oluş filleri (büyümek ağarmak …) diye adlandırılır.

9. Aşağıdakilerden hangisinde, yukarıda söz edilen fiillerin tümü birden örneklendirilmektedir?

A. Silmek-morarmak-pişmek

B. bulmak-uyumak-dinlenmek

C. araştırmak-sararmak-görmek

D. yüzmek-susmak-kararımı

E. ısıtmak-sevmek-dinlemek

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisi dilin farklı bir zamanı ile çekimlenmiştir?

A. Keyfin yerinde ise evin bütün işlerini yaparım.

B. Buraların en iyi lokantası burasıysa vay bu şehrin haline!

C. Bu konu hakkında hepimiz aynı fikirdeysek olur.

D. Gözlerim tam görmüyor musun gözlüğünü tak.

E. Demek ki burası eskiden hastanedeyim

 

 11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-mus, -miş“ iki cümleye başkasından duyma anlamı katmamıştır?

A. Saat 8:00’den beri okuldaymışsın.

B. Zannettiğimden de becerikliymişsin.

C. Bu yemeği sen yapmışsın.

D. Bunlara çok kızıp hırsından ağlamış.

E. Ben iki başındayken konuşmaya başlamışım.

 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yükleminde zaman anlamı yoktur?

A. Araştırmalarını geçen yıl kitaplaştırarak yayımladı.

B. Yolda yürürken etrafına dikkat etmelisin.

C. Depremzedelere gönderilen yardımları engellemişler.

D. Motor bozulduğu için yola devam edemiyoruz.

E. Önümüzdeki hafta okulda 23 Nisan şenlikleri düzenlenecek.

 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sadece haber kipi ile çekimlenmiş eylemler vardır?

A. Arkadaşım bize gelse ne güzel olur.

B. Hemen oraya otur ve yerinden kalkma.

C. Odaya epeyce yaklaşmışım sesini duyuyorum.

D. Ben bu gece burada kalmayayım da, yola çıkayım.

E. Biz beraber çalışırsak çok iyi sonuçlar elde ederiz.

 

“İstedikleri gibi yaşayamayan insanlar için hayat hiç de uzun değildir.”

13. Bu cümle ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A. Basit zamanlı fiile yer verilmiştir.

B. Birden fazla isim tamlaması kullanılmıştır.

C. Emir kipine yer verilmiştir.

D. Cümlenin yüklemi isim değildir.

E. Ek fiile yer verilmiştir.

 

(I) Adanın en güzel ayı eylüldür. (II) Bu ayda poyraz daha insaflı eser. (III) Yol kıyısındaki kekikler çiçeklenir. (IV) Adanın güney kıyısındaki masmavi koyarın çekiciliği artar. (V) Hele bir de dolunay, alaca karanlıkta karşıdaki adanın üstünde dev bir balon gibi yükseliverse siz o zaman keyfine bakın manzaranın.

14. Bu parçadaki cümleler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A. I. cümlede ek fiil vardır.

B. II. cümlede fiil geniş zaman kipi ile çekimlenmiştir.

C. III. cümlede fiil isimden türemiştir.

D. IV. cümledeki fiil birleşik zamanlıdır.

E. V. cümlede yapısı ve kipi bakımdan birleşik bir fiil vardır.

 

Ablan ben gelene kadar bulaşıkları yıkasın.

Bu yıllarda ülkemizde büyük ekonomik sıkıntılar yaşanmış.

Galiba şu an sevdiğim kurabiyeyi yapıyorsun.

Kendi ayaklarının üzerinde durmayı öğrenmelisin.

15. Yukarıda numaralanmış cümlelerden aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?

A. Duyulan geçmiş zaman kipinin

B. Şimdiki zaman kipinin

C. Gereklilik kipinin

D. Emir kipinin

E. Ek eylemin

 

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, ayraç içindeki kavramla uyuşmamaktadır?

A. Eşyaları taşımadan önce evi güzelce temizledik. (Kılış Fiili)

B. Kalabalıktan biri yavaşça kürsiye doğru ilerledi. (Basit Zaman)

C. Servis şoförümüz her zaman vaktinde gelir(Ek Eylem)

D. Üç gün sonra eve Gelince baktık ki ekmek, peynir, yoğurt hepsi küflenmiş. (Oluş Fiili)

E. Misafirleri karşılamak için heyecanla kapıda bekliyoruz (Haber Kipi)

 

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, fiile eklenen”-mış,-miş” eki cümleye “başkasından duyulma, aktarılma anlamı katmaktadır?

A. Mevsimin ilk karı bu yıl Ardahan’a yağmış.

B. O kadar çok uyumuşum ki gözlerim şişmiş.

C. Günlerdir aradığım kalemi teyzemin evinde unutmuşum

D. Eyvah, ödevimi yanlış yapmışım!

E. Bir de baktım ki balkondaki çamaşırlar ıslanmış.

 

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlam kayması yoktur?

A. Ben onun ne istediğini çok iyi bilirim.

B. Bir ay sonra sabah uçağıyla orada olacağım.

C. En büyük sıkıntın burada kalman olacak.

D. Sabah erken kalkarsın ve doktora gidersin.

E. Bu kedi her zaman bu evin etrafında geziyor.

 

19. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ek fiil diğerlerinden farklı görevde kullanılmıştır?

A. Bende hiç tükenmez bir hayat vardı

Kırlara yayılan ilkbahar gibi

B. Gökte benim yıldızımsın

Gecem değil, gündüzümsün

C. Daha deniz görmemiş bir çoban çocuğuyum

Bu dağların eskiden aşinasıdır suyum

D. Mucize başlamıştı eşsiz ve çılgın

Yıkanan kuşlar gibi enginlerde

E. Bu tenha derelerin, bu vahşi kayaların

Görmediği gün yoktur sürü peşinde bizi

 

20. Aşağıdaki dizelerin hangisinde zamir, ek eylem alarak yüklem olmuştur?

A. Sensin beni en onulmaz yerimden vuran,

Fakat sensin yine boş ömrü dolduran…

B. Benim her derdime ortak sen oldun

Ağlarsam ağladın, gülersem güldün.

C. Ben gidersem sazım, sen kal dünyada

Gizli sırlarımı aşikâr etme.

D. Hangi kuştan aldın sen bu avazı

Söyle doğrusunu gel, inkâr etme!

E. Bizdik o hücumun bütün aşkıyla kanatlı

Bizdik o sabah ilk atılan safta 100 atlı

 

21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereklilik kipinin hikayesi ile çekimlenmiş bir fiil yoktur?

A. Düşüncelerini ona söylememeliydin.

B. Sana söyledim, o kadar çok kola içmemeliydin.

C. Uykumu alayım da toplantıda yorgun görünmeyeyim.

D. Ona biraz daha zaman tanımalıydın.

E. Ah, ben şu zamanda bir sadrazam olmalıydım!

 

Büyükada’ya bu mevsimde ilk kez geliyordum. Adanın sakin, bir tür terk edilmişlik hüznüne bürünmüş sokaklarında gezinmeye başlamıştım. Dar ve yapayalnız bir sokağın kıvrımına uyarak meydana doğru ilerleyiverdim. Burada nehirlerin dağlar, tepeler aşarak düzlükte sessizlik arayan başka başka nehirlerle birleşmesine benzer bir heyecan vardı. Meydandaki boşluk, gizli bir deniz gibiydi.

22. Bu Parçadaki altı çizili kelimelerin hangisinde ek fiil yoktur?

A. geliyordum

B. başlamıştım

C. ilerleyiverdim

D. vardı

E. gibiydi

 

23.Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi birleşik zamanlı bir fiildir?

A. Kesinlikle sana tavsiye ettiğim kitabı okumalısın.

B. Benim anlattığımı anlamıyorsa başkasına sorsun.

C. Her akşam balkonda kahve içiyor.

D. Biz birbirimize güveniyorduk.

E. Ödevini öğretmenin istediği gibi yaptı.

 

Cevap Anahtarı: 1.D        2.D         3.B         4.C         5.B         6.B         7.E         8.C         9.E         10.B       11.B               12.C       13.E       14.D      15.E       16.C       17.A       18.B       19.D      20.E       21.C       22:C       23:D

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.