EK-FİİL (EK – EYLEM)

Ek – fiil iki görevde kullanılır.

  1. İsim ve isim soylu kelimelere gelerek onları yüklem yapar
  2. Çekimli bir fiilin üzerine ikinci bir zaman olarak gelir ve onları birleşik zamanlı fiil yapar.

1. İSİMLERE GELEN EK-FİİLLER

Dört zamanı vardır bunlar:

Ek-Fiilin Görülen Geçmiş Zamanı (-di):

Örnek: Bu film çok güzeldi.

Ek-Fiilin Öğrenilen Geçmiş Zamanı (-miş):

Örnek: Üzümler çok tatlıymış

Ek-Fiilin Şartı: (-se):

Örnek:Hava güzelse, dışarı çakalım

Ek-Fiilin Geniş Zamanı: ek fiilin belli bir eki yoktur. şahıslara göre ekler gelir

Örnek:   çalışkanım – çalışkansın -çalışkandır   / çalışkanız – çalışkansınız – çalışkandırlar

Not: Ek-fil geniş zamanının 3. şahıslarında bulunan “-dir” yazılmayabilir. Bu durum herhangi bir bozukluğa yol açmaz

Örnek: Matematik benim en sevdiğim ders. /derstir.

ek-fiili tespit etmek için ekleri idi, imiş ise diye ayırabiliriz. Anlam bozulmuyorsa ek fiildir.

örnek: güzelmiş güzel imiş 

hastaydı hasta idi

koştu  koş idi

2. FİİLLERE GELEN EK-FİİLLER: (Birleşik Zamanlı Filler)

Çekimli bir fiilin üzerine ikinci bir zaman olarak gelirler ve Birleşik Zamanlı Filleri oluştururlar.

-di (idi): Hikaye Bileşik Zaman

-miş (imiş): Rivayet Bileşik Zaman

-ise (ise): Şart Bileşik Zaman

örnek: geliyor-muş: şimdiki zamanın rivayeti

 

gel-ecek-ti: gelecek zamanın hikayesi

gel-ir-se: geniş zamanın şartı şeklinde adlandırılır.

Not: Ek-fiilin geniş zamanının 3. şahsı olan -dır eki fiillere getirilirse kesinlik anlamı verir.

gelmiştir, yapacaktır, koşuyordur

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.