Anlamlarına göre fiiller

Anlamlarına göre fiiller üçe ayrılır:

  1. Kılış Fiilleri: Öznenin yaptığı işten etkilenen başka bir varlığın olduğu fiillere denir. Başka bir deyişle fiil nesne alabiliyorsa kılış fiilidir.
  • Fiilin nesne alıp almadığını kontrol etmek için fiilin önüne “onu” sözcüğünü getirebiliriz .Eğer anlamlı oluyorsa kılış fiilidir.  ani nesne alıyordu. Anlamsız oluyorsa nesne almıyordur.

Örnek: Bu evi üç günde zor boyarım.   (onu boyarım)

güldü (onu güldü)

sevdi (onu sevdi)

2. Durum Fiilleri: Öznenin içinde bulunduğu durumu anlatan fiillerdir. Durum fiillerinde fiilin bildirdiği işten etkilenen nesne yoktur. Filin önüne “onu” kelimesi getirilirse anlamsız olur.

Örnek: Halının üzerine yavaşça oturdu.  (Onu oturdu) (Onu kelimesi anlamsız olduğu için durum fiilidir.)

uyudu (onu uyudu)

durdu (onu durdu)

bakıyor (onu bakıyor)

yatacak (onu yatacak)

3 Oluş Fiilleri: Belli bir zamanda kendiliğinden gerçekleşen, meydana gelen değişiklikleri gösteren fiillerdir. Örnek: Bayatla-,  kuru-, büyü-, uza-

Bakalım konumuzu anladık mı?

Fiiller

Lütfen doğru olanları işaretleyiniz.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.