ANI (HATIRA)

Anı, herhangi bir alanda ün yapmış, toplumun saygısını ve güvenini kazanmış bir kişinin yaşadığı veya tanık olduğu olayları gözlemlerine dayanarak anlattığı edebi bir türdür.

Anı Türünün Özellikleri:

 • Anılar tarihe ışık tutar. tek başlarına kesin belge niteliğinde olmasa da diğer belgeler ile birlikte değerlendirilebilir.
 • Anılar şuanda olan olayları değil, geçmişte yaşanmış ve toplum hafızasında derin izler bırakmış olayları anlatır.
 • Anılar kamuoyunu bilgilendirmek, gelecek nesillere ders vermek amacıyla yazılır.
 • Anılar I. kişi ağzından anlatılır.
 • sade, yalın ve içten bir anlatım vardır.
 • Olaylar  öznel bir bakış açısıyla ve anlatımla kaleme alınır.
 • Anıların belgelere dayandırılarak ispatlama gibi bir mecburiyeti yoktur.

 

Türk Edebiyatında Anı:

 • Türk edebiyatındaki ilk anı örneği, Köktürk Kitabeleri kabul edilir.
 • Babür Şah’ın yazmış olduğu Babürname adlı eser anı türüne örnektir.
 • Ebulgazi Bahadır Han’ın 17. yüzyılda yazdığı “Şecere-i Türk’ adlı eseri anı türündedir.

 

Tanzimat Dönemi’nde Anı:

 • Ziya Paşa – Defter-i Amal,
 • Ahmet Mithat Efendi – Menfa,
 • Namık Kemal -Magosa Hatıraları,
 • Akif Paşa – Tabsıra
 • Muallim Naci – Ömer’in Çocukluğu

 

Servet-i Fünun Döneminde Anı:

 • Halit Ziya Uşaklıgil – Kırk Yıl, Saray ve Ötesi, Bir Acı Hikaye,
 • Hüseyin Cahit Yalçın – Edebi Hatıralar,
 • Mehmet Rauf – Edebi Hatıralar

 

Milli Edebiyat Döneminde Anı:

 • Ruşen Eşref Ünaydın – Atatürk’ü Özleyiş,
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu -Gençlik ve Edebiyat Hatıraları, Zoraki Diplomat, Anamın Kitabı,
 • Refik Halit Karay – İstanbul’un İç Yüzü,
 • Halide Edip Adıvar – Mor Salkımlı Ev.
 •  Falih Rıfkı Atay – Çankaya, Zeytindağı

 

Cumhuriyet Dönemi’nde Anı:

 • Atatürk – Nutuk
 • Yahya Kemal – Çocukluğum, Gençliğim, Siyasi ve Edebi Hatıralarım
 • Yusuf Ziya Ortaç -Portreler
 • Salah Birsel – Ah Beyoğlu Vah Beyoğlu
 • Abdülhak Şinasi Hisar – Boğaziçi Mehtapları, Geçmiş Zaman Köşkleri
 • Ahmet Hamdi Tanpınar – Kerkük Anıları
 • Cevat Şakir Kabaağaçlı (Halikarnas Balıkçısı) – Mavi Sürgün
 • Oktay Rıfat –  Şair Dostlarım
 • Yusuf Ziya Ortaç – Porteler, Bizim Yokuş
 • Samet Ağaoğlu – Babamın Arkadaşları

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.