Paragrafta Düşünceyi Geliştirme Yolları

  1. Tanımlama
  2. Karşılaştırma
  3. Örnekleme
  4. Tanık Gösterme
  5. Sayısal Verilerden Yararlanma

1. Tanımlama: Bir kavramın veya durumun özel nitelikleri sayılarak varlığın ne olduğunun bildirilmesidir. Bu Nedir? Sorusuna verilen cevap bir tanımlama cümlesidir.

Örnek: Şiir insanların duygu ve düşüncelerini kendine özgü, imgelerle yüklü sanatlı bir şekilde aktardıkları sanatsal metinlerdir.

2. Karşılaştırma: Birbiriyle ilgili iki kavramın benzer veya farklı yönlerinin ortaya konulmasına karşılaştırma denir.

Karşılaştırma paragraflarında “oysa, ise, en, daha” gibi karşılaştırma sözcüklerinden sıkça yararlanılır.

3. Örnekleme: Paragrafta ortaya konulan düşüncenin inandırıcılığını arttırabilmek için somut olaylar ve durumlar örnek olarak gösterilir.

Örnek: Güzel Türkçemiz son yıllarda yabancı dillerin boyunduruğu altına girmiştir. Maalesef bizler bu kötü gidişi durdurmak için hiç bir şey yapmıyoruz. Yeni açtığımız iş yerimizin tabelasını “Bistro Cafe”, “Kuaför Shewky” yazmakta hiç sakınca görmüyoruz.

4.Tanık Gösterme: İleri sürülen düşünceyi kanıtlamak, okuyucuyu inandırmak için herkes tarafından kabul gören bir kişinin sözleri ile düşüncemizi desteklemeye denir.

Örnek: Deneme kişinin kendi duygularını kendine has bir üslupla yazdığı bir yazı türüdür. Deneme yazarı okuyucu ikna etmeye çalışmaz. Nurullah Ataç “Deneme Benin Ülkesidir.” diyerek tam da bunu kastetmiştir diyebiliriz.

5. Sayısal Verilerden Yararlanma: Düşünceyi inandırıcı kılmak için olayların niceliği ile ilgili bilgiler verilir.

Örnek: Türkiyede gazete okuyucusu oldukça azdır. Hatta o kadar azdır ki komşumuz İran bile neredeyse gazete okuma oranında bizim iki katı bir orana sahiptir diyebiliriz. 2018 yılında yapılan araştırmaya göre Türkiye nüfusunun %4,7 si gazete okurken İran’da bu oran %8,6 çıkmıştır.

 

 

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.