CÜMLE TÜRLERİ TEST 1

1.Aşağıdaki cümlelerden hangisi şekilce olumsuz olduğu halde anlamca olumludur?

A) Gidecek hiçbir yerim kalmadı artık benim.

B) Bir kere de sözümü dinlemedi ki hiç.

C) Son günlerde sigara içmiyor.

D) Yeni açılan markette yok yok.

E) Söylediği sözler canımı sıktı.

 

2.Aşağıdaki dizelerden hangisi basit cümle değildir?

A) Bir akşam gözlerin ufka dalar pek derin

B) Gecenin kolları sessizce yakalar seni

C) Son mutluluk sesleri dökülür dudaklarımdan

D) İnsanlar gölge gibi çekilir sokaklardan

E) Anlarsın gözlerinin dolup boşaldığını

 

3.Aşağıdaki dizelerin hangisi devrik, birleşik bir fiil cümlesidir?

A) Saatlerin ardında hep kendimi aradım

B) Sensiz, ufuklarıma yalancı bir tan düştü

C) İniltiler geliyor doğudan ve batıdan

D) İçimde hicranınla tutuşuyor nağmeler

E) Bir hüzün ülkesine gömülüp kaldı adım

4.Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi çıkarılırsa cümlenin yapısı değişir?

A) Kapanıyor yüzüme aralanan kapılar.

B) Nefesinle yeniden çizilecek desenler.

C) Çehreler yepyeni bir değişim.

D) Aydınlığa nurunla kavuşacak mahzenler.

E) Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım.

 

5. Dün gece damdaki kiremitlerden biri gürültüyle düştü.

Bu cümlenin olumsuz, soru ve devrik biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dün gece damdaki kiremitlerden biri gürültüyle düştü değil mi?

B) Damdaki kiremitlerden hiçbiri dün gece, gürültüyle yere düşmedi mi?

C) Dün gece gürültüyle düşmedi mi damdaki kiremitlerden biri?

D) Gürültüyle damdaki kiremitlerden biri dün gece düştü mü?

E) Düştü mü damdaki kiremitlerden biri dün gece gürültüyle?

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük grubu, görevi yönünden diğerlerinden farklıdır?

A) Eleştiri, biz de eleştiri yoktur ya, bir edebi ürününün gerçek değerini ortaya çıkarır.

B) Memleketime, siz de bilirsiniz, yıllar geçtikten sonra ilk defa bu yıl gittim.

C) Dünya yıkılsa, emin olun, o tembel adam yerinden kalkıp bir iş yapmaz.

D) Geçen haftaki olayların, size ayrıntısıyla anlattım, neden kaynaklandığını henüz anlayamadık.

E) Bu dalkavuk adam, artık gözden düştüğü için, oldukça keyifsiz görünüyordu.

 

7.Aşağıdaki dizelerden hangisi, bildirdiği yargı sayısı bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Ya ben ta nerelerden geldim, ne kirliydim

B) Uzaklarda esen rüzgârlarla konuşuyorum her an

C) Bir anda ölü olmak var bu işte

D) Bir ben bilirim dünyada Sunal’lı sabahların tadını

E) Kaçıyorum, yalnızlığım çıkıyor karşıma hep

 

8. “Okunmuş bir kitap kadar yakın dost yoktur.” cümlesinde yan cümleciğin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Belirtili nesne

B) Zaman bildiren zarf tümleci

C) Özne

D) Durum bildiren zarf tümleci

E) Belirtisiz nesne

 

9. Aşağıdakilerin hangisi, ögelerinin dizilişine göre diğerlerinden farklıdır?

A) Yeşil ördek gibi daldım göllere

B) Seni seven âşık çekmez mi ah

C) Verdiğimiz sözde hemen duralım

D) Sen düşürdün beni dilden dillere

E) Başım alıp gideyim gurbet ellere

 

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisi devrik, birleşik bir isim cümlesidir?

A) Bugün çok ödevim var yapılacak.

B) İçinde oturduğu apartman çok katlıydı.

C) Kimsesiz zavallı bir insandı o.

D) Yağmurdan hepimiz sırılsıklam olmuştuk.

E) Beklediğim haber henüz gelmedi.

 

11.Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bağımsız sıralı cümledir?

A) Duvarı nem, insanı gam yıkar.

B) Sakla samanı, gelir zamanı.

C) Çingene ciğer pişirir, yemeden karnını şişirir.

D) Çok söyleme, arsız edersin; aç bırakma, hırsız edersin.

E) Suç; samur kürk olsa kimse üstüne almaz.

 

12.Aşağıdaki dizelerden hangisi, yüklemin yerine göre ötekilerden farklıdır?

A) Bir güzide mektuptur, çağların ötesinden

B) Ulaşır bekleyişin yaldızlı sabahına

C) Yayılır o en büyük muştu, pazartesinden

D) Beyazlık dokunmuştur gecenin siyahına

E) Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım

 

13.(I) Ricardo Reis, Portekiz’in ünlü liman kentinde, Porto’da doğmuş 1887 yılında. (II) 1919’da Portekiz’de cumhuriyet ilan edilince ülkesinden ayrılmış. (III) Daha sonra, Portekizce konuşulan bir ülkede, Brezilya’da sürgünde yaşamış. (IV) Metafizik ve neoklasik şiirleriyle usta şairler arasına katılmış. (V) Onun, 1935’te sürgünde mutluluk içinde öldüğünü söyleyenler vardır.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangi ikisi yapıca diğerlerinden farklıdır?

A) I. ve II.         B) I. ve IV.         C) II. ve IV.         D) III. ve  V.          E) IV. ve V.

 

14.(I) Modernlik, 1960’lardan itibaren bir daha eskisi gibi olamayacağı bir bunalımla karşı karşıya geldi. (II) Bu dönemde, tamamıyla üst sınıfların ürünü olan modernlik, bu yapıya dahil olmayanlar tarafından sarsılmaya başlandı. (III) Azınlıklar ve yoksullar gibi, bu yapının dışladığı kesimlerin saldırısına uğradı. (IV) Modernlik, bu saldırılara karşı kendini savunamadı. (V) Aksine, dışladığı kesimleri de sisteme yani pazara alarak tıkanmanın üstesinden geldi.

Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) I. yapıca birleşiktir.

B) II. nin üç yan cümlesi vardır.

C) III. kurallıdır.

D) IV. anlamca olumsuzdur.

E) V. sıralı bir cümledir.

 

15.“Tami Hoag’ın “Kuryeyi Öldür” adlı polisiye romanı aslında Hollywood için düşünülmüş bir dedektiflik hikâyesidir.”

Cümlesinin özellikleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Olumlu, kurallı, isim, birleşik

B) Olumsuz, devrik, isim, basit

C) Olumlu, kurallı, isim, basit

D) Olumsuz, devrik, isim, birleşik

E) Olumlu, kurallı, fiil, basit

 

16.(I) Bazı yazarlar, o güne kadar okuduğunuz kitapları bir kenara yığıp sizi bir kitapla dünyanın ortasında yapayalnız bırakır. (II) Siz, yalnızca onun kapısını çalarsınız. (III) Yalnızca onun kitaplarına dokunmak istersiniz. (IV) O, kelimeleriyle size yeni bir dünya kurmuştur. (V) Her şeye rağmen, kalbinizden bir ılıklık akmıştır hayata karşı.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi, öge dizilişi yönünden diğerlerinden farklıdır?

A) I.       B) ll.       C) III.        D) IV.       E) V.

 

17. Ağlama Ağlamak

Biraz öteye kaçmaktır

Ağlamak Hüzünle anlaşmaktır

Ve kucaklaşmaktır

Bu dizelerde kaç cümle vardır?

A) 2          B) 3          C) 4           D) 5           E) 6

 

18.Aşağıdakilerden hangisi, gerçek soru cümlesi değildir?

A) Akıllı çocuklar yaramazlık yapar mı hiç?

B) Kapıyı açar açmaz karşına mı çıktı?

C) Aradığın malzemeler, karşı dükkânda da mı yokmuş?

D) Dışarıda yine yağmur mu yağıyor?

E) Telefon eden Ahmet miydi bize dün akşam?

 

19. Bağımlı sıralı cümlelerde birden çok öge ortak olabilir.

Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu açıklamaya örnek olur?

A) Kendisine yeni bir yuva bulacak, mutlu olacaktı.

B) Bildiğini anlattı, kimse anlattıklarına inanmadı.

C) Çok güzel konuşuyor, konuştuklarıyla mesaj vermeyi ihmal etmiyor.

D) Yarın sizi evden alırım, sinemaya birlikte gideriz.

E) Yaptıklarından ötürü ona çok sinirlenmiş, ağzına geleni söylemiş.

 

20.Aşağıdakilerin hangisinde, virgülden önceki bölüm eksiltili cümledir?

A) Arabalar gidiyordu durmadan, çocuklar da arabaların arkasından koşuyordu.

B) Doktor sigarayı bırakmıştı tam iki yıl önce, sigara hiç aklına gelmiyordu onun.

C) Kış bu yıl bastırdı erkenden, bazı aileler gerekli hazırlıkları yapamadı ne yazık ki!

D) Yağmur çok şiddetli, rüzgâr da bizi yolumuzdan alıkoyuyordu.

E) Görünürde çok çalışmayı seven birine benziyor, aslında öyle değil galiba.

 

21.(I) Arkadaşlık çocukluk çağında başlayıp gelişen bir ilişkidir. (II) İlkokulda arkadaş edinemeyen bir gencin ergenlikte arkadaş grubuna katılması çok zordur, hatta imkânsızdır. (III) Arkadaşlık ne kadar erken başlarsa o denli kolay gelişen bir yetenektir. (IV) Arkadaşsızlığın yarattığı eksiklik ve yalnızlık duygusunu aileden gelen sevgi giderememektedir. (V) Onun için her aile, çocuğuna arkadaşlık edebileceği ortamlar sağlamalıdır.

Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi, yapıca ötekilerden farklıdır?

A) I.      B) II.           C) III.           D) IV.             E) V.

 

22. I. Güvenme varlığa, düşersin darlığa. II. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. III. At binenin, kılıç kuşananın. IV. Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur. V. Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır.

Yukarıdaki atasözlerinden hangi ikisinde öge ortaklığı vardır?

A) I. ve II.          B) l. ve V.              C) II. ve IV.              D) III. ve IV.             E) III. ve V.

 

23.Aşağıdaki cümle türlerinden hangisi, karşısında verilen cümlede kullanılmamıştır?

A) İsim cümlesi – Tek amacım, insanlara yardım etmekti.

B) Basit cümle – Bir anda hüzünle doldu kalbimin içi.

C) Fiil cümlesi – Yeni doğan bebek ailenin neşe kaynağı olmuştu.

D) Sıralı cümle – Ne aradığını bilmeyen, ne bulduğunu anlayamaz.

E) Birleşik cümle – Umut, çalışanın rüyasıdır.

 

24. İleri ve üstün ulusları yönetenler ya da o ulustan sıradan insanlar, kendilerinden geri gördükleri ulusları küçümseme eğilimindedirler.

Bu cümle ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Anlamına göre olumludur.

B) Yüklemine göre ad cümlesidir.

C) Dört tane yan cümlesi vardır.

D) Öznesi, ortaçtan oluşmuş bir yan cümledir.

E) Öğe dizilişine göre kurallıdır.

 

25.Aşağıdaki dizelerden hangisi kurallı cümle değildir?

A) Leylak getiriyorsun bana güneşli bir günde.

B) Saçlarını kimler için bölük bölük yapmışsın.

C) Ben geleceğin kara gözlü zalimlerindenim.

D) Saatimin her çalışı seni bana duyurdu.

E) Şimdi şiir bence senin yüzündür.

 

26.”Öğrencilerimiz bu yıl, en az beş roman okuyacak.” cümlesinin olumsuz, devrik ve soru şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Öğrencilerimiz bu yıl, en az beş roman okuyacak mı?

B) Öğrencilerimiz okumayacak mı bu yıl, en az beş roman?

C) Öğrencilerimiz mi bu yıl, en az beş roman okuyacak?

D) Öğrencilerimiz bu yıl, okuyacak mı en az beş roman?

E) Öğrencilerimiz bu yıl mı en az beş roman okuyacak?

 

27.Aşağıdaki dizelerden hangisi yan cümlelerinin sayısı bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) O da benden, yanmayı bilen bir kalp diliyor.

B) Gördüğü solgun yüze bir anda vurulur.

C) Aşkımız bir güneştir, her çiçeğe renk veren.

D) Bir güle bir bahçeyi nakşeden aşkımızdır.

E) Nedir yürek yerine taşıdığın bu kaya.

 28.Aşağıdakilerden hangisi devrik, birleşik bir fiil cümlesidir?

A) Alnımdan öpeceğin günü düşünüyorum.

B) Solgun benizli kızlar melekleşir yanında.

C) Bütün gün bekledim sığınıp bir serviye.

D) Ansızın durgun sular çekildi perde perde.

E) Kandille aydınlanan yüzü gördüm, güzeldi.

29.Aşağıdaki dizelerin hangisinde yan cümle, temel cümlenin farklı bir ögesidir?

A) Başımda yokluk denen rüzgâr uğuldamakta.

B) Yaslandığım göğüs, benim kalbimde atar.

C) Teselli denen deva, fâni kederlerindir.

D) Görmesinler belinin, sakın büküldüğünü.

E) Seni bulur izinden ıslığını duyanlar.

CEVAPLAR: 1:C 2:E 3:E 4:A 5:C 6:

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.