DERDİYOK İLE ZÜLFÜSİYAH HİKAYESİ

DERDİYOK İLE ZÜLFÜSİYAH HİKAYESİ

Horasan hükümdarı İsmail Şah, kendisine yardım etmeyen Mahmut ve Mehmet adlı iki tüccarı öldürtür, mallarına da el koyar. Bunun üzerine iki tüccarın Abdurrahman ve Recep adlı oğulları kenti terk ederek ısfahan’a giderler. Burada Ali Ağa adında bir kahveciye sığınan çocuklar büyüyünce birer meslek edinerek dükkân açarlar. Ali Ağa ve karısı gençleri evlendirir. Abdurrahman’ın oğlu, recep’in ise kızı olur. Oğlana Derdiyok, kıza Zülfüsiyah adını verirler. Çocuklar büyünce düşlerinde bade içerek birbirlerine âşık olurlar, saz çalıp türküler söyleyerek aşklarını dile getirirler. Abdurrahman’ın beklenmedik bir anda ölümü üzerine recep kızını Derdiyok’a vermekten vazgeçer ve ailesini alarak Kâşân’a gider. Derdiyok da onları izleyerek kent yakınlarında Zülfüsiyah ile buluşur.

Recep kentin beyi Seyit Han’a şikâyette bulunarak Derdiyok’u zindana attırır ve ailesini alarak Kirmanşah’a gider. Seyit Han, zindancının ricası üzerine Derdiyok’u serbest bırakır. Kirmanşah’a giden Derdiyok her yerde Zülfüsiyah’ı arar, ama bulamaz. Çünkü recep karısını ve kızını alarak Buhara’ya gitmiştir. Derdiyok düşünde gördüğü pirin yardımıyla sevgilisinin nerede olduğunu öğrenir. Bu sırada Derdiyok ve Zülfisiyah’ın dedelerini öldürten İsmail Şah ölmüş, yerine Eyüp Şah geçmiştir. Derdiyok, Eyüp Şah’ın yardımıyla Zülfüsiyah’a kavuşur. Anasını, sevgilisinin ana ve babasını da çağırır. Eyüp Şah el konan mallarını da geri verir. Böylece iki genç mutlu ve varlıklı bir yaşama kavuşur.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.