FİİL – İSİM ÇALIŞMA KAĞIDI

ADI SOYADI:………………………….

FİİLDE KİP, FİİL KİPLERİNDE ANLAM KAYMASI

 

 Aşağıdaki cümlelerde çekimli eylem varsa \ parantez içine (+), yoksa (-) yazınız.

( ) Masallar, çocukların hayal güçlerini zenginleştirir.

( ) Annesinin işten gelmesine daha çok zaman vardı.

( ) Adamın bütün düşüncesi, işe zamanında ye­tişmekti.

( ) Oltalarını denize sarkıtan gençler keyifsizdi.

( ) Bilimsel çalışmaların önemini daha iyi kavrıyoruz.

Yıldızsız bir gecenin sancısıdır benim çektiğim.   Aşağıdaki dizelerde fiillerin altını çiziniz. Bunlar haber kipinde ise parantez içine (HK), dilek kipinde ise (DK) yazınız.

) Sesini duyunca cıvıldar kuşlar

) Binsem hülyaların beyaz atına

) Söyle sevda içinde türkümüzü

) Serpildi akşamın fani renkleri

) Nasıl da gülüyorum ölümü düşünmeden

) Aya haber sal çıksın bu gece

) Ben ölmüşüm sen ölmüşsün kime ne

) Yorgun başımı göğsünde emniyette bileyim

 

Aşağıdaki cümlelerde fiilleri bulunuz ve bun­ların zamanlarını altlarındaki boşluklara yazınız.

Metrodan inince onunla karşılaştık.

Hepimiz sevmeyi, üretmeyi öğreneceğiz.

Onun ne iş yaptığını kimseler bilmez.

Bu yörede kaliteli pamuk yetiştiriliyor.

Hiç kimse anlatılanları anlamamış.

 

Aşağıdaki cümlelerde fiillerin altını çiziniz ve bunların dilek kipinin hangi biçimiyle çekimlendiğini karşılarındaki boşluklara yazınız.

Keşke, bu yıl hiç hastalanmasa……………..

Güzel bir öykü daha yazayım……………..

Saksıdaki çiçekleri sulamalısın……………..

Ne kadar yorulduğunuzu hatırlayın…………..

Hiç durmasın, bu işi bitirsin……………..

Aşağıdaki cümlelerde fiillerin altını çizerek bunların kaçıncı kişiye göre çekimlendiğini karşılarındaki boşluklara yazınız.

Oraya birlikte gidebilirsiniz……………..

Artık biraz daha bekleyelim……………..

Problemleri hemen çözmeliyim……………..

Bana güzel bir masal anlat……………..

Dışarı çıkıp biraz dolaşsın……………..

 

 Aşağıdaki cümlelerde yüklemin kipinde kayma varsa parantez içine (+), yoksa (-) yazınız.

( ) Keloğlan bir gün eşeğini kaybeder, bulamaz.

( ) Şiiri çok güzel okudunuz.

( ) Her gece birkaç saat kitap okuyor.

( ) İstanbul’un bazı semtlerini su basmış.

( ) Küçük kardeşim ödevlerini yapıyor.

( ) Genel müdür birkaç güne kadar dönüyor.

( ) Ben yetkililerle bu konuyu haftaya görüşürüm.

( ) Turistler buraya sık sık uğrar.

( ) Çok aramış, fakat cüzdanını bulamamış.

( ) Hırsız eve giriyor, ne var ne yok hepsini çalıyor.

 

İSİMLER

  1. “Büyük” sözcüğü, aşağıdakilerin hangisinde ad olarak kullanılmıştır?

A)    Büyük dağa kar yağmadıkça küçük dağa sıra gelmez.

B)     Büyüğün dediği yanlış da olsa doğrudur.

C)     Büyük lokma ye, büyük laf etme.

D)    Büyük balık küçük balığı yutar.

E)     Büyük oynayan, “Ya hep, ya hiç!” demiş olur.

 

  1. “Açık” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ad” görevindedir?

A)    Oh be! Açık hava iyi geldi.

B)     Benimle açık konuş arkadaş, lafı dolandırma.

C)     Burnun bir mil kadar açığında bir kayalık vardır.

D)    Akşamın bu saatinde açık berber bulabilecek mi­yiz?

E)     O tabloları açık artırmayla satarız.

 

  1. “Renk bildiren sözcükler; bir addan önce, varlığın nite­liğini bildirecek biçimde kullanılırsa sıfat, bir varlık olarak rengin kendisini ifade ederse ad olur.” Buna göre, aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ye­şil” sözcüğü ad olarak görev yapmıştır?

A)    Yeşil gözlerini bana dikti, bakıyor.

B)     Bursa’da Yeşil Türbe, Konya’da Yeşil Kubbe, iki inanç anıtıdır.

C)     Şu yeşilçizgili poplinden bir gömleklik alayım.

D)    Şuradan azıcık da yeşil biber alalım.

E)     Aslında halkımız yeşili sever.

 

  1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde topluluk adıkul­lanılmamıştır?

A)      Sürü ağıla geldi, çoban ortada yok.

B)      Yönetim kurulu, dün bu konuyu görüştü.

C)      Akşamları tüm aile ocak başında toplanırdı.

D)      Tatil bitti, meclis işbaşı yaptı.

E)      Günlerden pazar, bugün okulda kimse yoktur.

 

  1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük küçültme adıdır?

A)      Buğdayların arasında kıpkızıl gelincikler boy at­mıştı.

B)      Çocuğun bademcikleri yine azıttı.

C)      Kafesin içinde kedi yavrusu kadar bir maymun­cuk vardı.

D)      Kan kusuyorken kızılcık şerbeti içtim, diyemem.

E)      Hayvanların gözünde de arpacık çıkar mı ki?

 

  1. Gönül bahçesinde korku gezeni

Asla kabul etmez hakça düzeni

Sevdası, sabrı, aklı izanı

Katı olan safımıza gelmesin.

Bu dörtlükte, aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A)      Belirtisiz ad tamlaması

B)      Fiilden türemiş ad

C)      İyelik eki almış ad

D)      Ünlüsü düşmüş ad

E)      Zincirleme ad tamlaması

 

  1. Bu yağmur, kanımı boğan bir iplik

Tenimde acısız yatan bir bıçak

Bu yağmur yerde taş ve bende kemik

Dayandıkça çisil çisil yağacak

Bu dörtlükte, aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A)    Somut ad

B)    Sıfat

C)     Türemiş ad

D)    Basit ad

E)    Birleşik ad

 

  1. “Merdiven basamaklarının düzensizliği yürüyüşü zor­laştırıyor.”

Aşağıdakilerin hangisinde bu cümledekine ben­zer bir ad tamlaması vardır?

A)    Sanatçı adaylarının heyecanı, izleyicileri de sar­dı.

B)     Dükkânın yeni müşterileri, daha titiz hizmet bek­liyorlar.

C)     Caddelerin kalabalığı alışverişin aksamasına da yol açabilir.

D)    Yarışma sonuçları adreslerinize yazılı olarak bil­dirilecek.

E)     Parktaki taş heykeller koruma altına alınmalı.

 

  1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, arasına sözcük (ya da sözcükler) girmiş bir ad tamlaması vardır?

A)    O renkli kalemleri kardeşimin çantasından aldım.

B)     Vatandaşlar pazar yerlerinin boş durmasından yakınıyorlar.

C)     Spor malzemelerini bu dolaba yerleştir.

D)    Mahallenin henüz görmediğim sokakları da var.

E)     Dayının söylediklerini, sakın aklından çıkartma.

 

  1. “Belirtili ya da belirtisiz ad tamlamalarında bazen tam­lanan eki düşebilir.”

Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcükler bu durumun örneği değildir?

A)    Ardımızdaki ağır demir kapı gümleyerek kapan­dı.

B)     Dayımların ev iki sokak altımızdaydı.

C)     Osmangil’in Durmuş şehre göçecekmiş diyorlar, duydun mu?

D)    Asar’ın doruk bulutlandı mı korkacaksın arkadaş, yağmur basacak demektir.

E)     Emin’inki ortaokula başladı bu yıl.

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.