Tasavvuf Edebiyatı Boşluk Doldurma

AŞAĞIDA TEKKE ŞİİRİ İLE İLGİLİ VERİLEN BİLGİLERDEKİ BOŞLUKLARI DOLDURUNUZ

(Cevaplar)

 • Kurucusu 12. yüzyıl şairlerinden Yunus Emre'dir
 • Bu edebiyatının temsilcileri genellikle o dönemin din merkezleri olan tekkelerde yetişmişlerdir.
 • Şiirler söylenirken ney, def gibi müzik aletleri kullanılmıştır.
 • Tasavvuf felsefesinde amaç insan-ı kâmil mertebesine erişebilmektir.
 • Çoğunlukla yalın bir dil olmasına karşın Sanatlı bir anlatımda vardır.
 • Şiirleri tasavvuf inancı hâkimdir.
 • Tasavvufta nefsin arzularından sıyırmış kimselere insanı kamil, derviş denir.
 • Bu geleneğin şairleri insanın yeryüzündeki varlığının Allah'ın yansıması olduğuna inanır. Buna Vahdeti Vücut denir.
 • Yunus Emre yazdığı ilahilerde tasavvuf şiirinin Anadolu'daki en bilinen temsilcisi olarak kabul edilir.
 • Yunus Emre'nin tasavvufi ve halk kitabı Risaletün Nushiye mesnevi biçiminde yazılmıştır.
 • Allah yoluna gönül vermiş tarikat üyelerine mürşit mutasavvıf denir.
 • Tasavvuf şairleri mutasavvıf olarak da adlandırılır.
 • Bektaşilik tarikatının kurucusu Hacı Bektaş Veli Makalat adlı eserinde Ahmet Yesevi'den esinlenmiştir.
 • Şairler şiirlerinde hecenin yanında aruzu da kullanmıştır.

 

 

 

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.