Tasavvuf Edebiyatı Boşluk Doldurma Çalışma Kağıdı

AŞAĞIDA TEKKE ŞİİRİ İLE İLGİLİ VERİLEN BİLGİLERDEKİ BOŞLUKLARI DOLDURUNUZ

 • Kurucusu 12. yüzyıl şairlerinden ………………….'dir
 • Bu edebiyatının temsilcileri genellikle o dönemin din merkezleri olan ………………….yetişmişlerdir.
 • Şiirler söylenirken ………………….gibi müzik aletleri kullanılmıştır.
 • Tasavvuf felsefesinde amaç ………………….mertebesine erişebilmektir.
 • Çoğunlukla ………………….olmasına karşın sanatlı bir anlatımda vardır.
 • Şiirlerde ………………….inancı hâkimdir.
 • Tasavvufta nefsin arzularından sıyırmış kimselere ………………… denir.
 • Bu geleneğin şairleri insanın yeryüzündeki varlığının Allah'ın yansıması olduğuna inanır. Buna ………………….denir.
 • ………………….yazdığı ilahilerde tasavvuf şiirinin Anadolu'daki en bilinen temsilcisi olarak kabul edilir.
 • ………………….'nin tasavvufi ve halk kitabı Risaletün Nushiye …………………. biçiminde yazılmıştır.
 • Allah yoluna gönül vermiş tarikat üyelerine ………………….denir.
 • Tasavvuf şairleri ………………….olarak da adlandırılır.
 • …………………. tarikatının kurucusu Hacı Bektaş Veli ………………….adlı eserinde Ahmet Yesevi'den esinlenmiştir.
 • Şairler şiirlerinde hecenin yanında………………….da kullanmıştır.

      Cevaplar için tıklayınız

     

 

 

 

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.