TANZİMAT EDEBİYATI DOĞRU-YANLIŞ UYGULAMASI

TANZİMAT EDEBİYATI DOĞRU-YANLIŞ UYGULAMASI

Aşağıda Tanzimat edebiyatı ile ilgili yargıların sonundaki boş paranteze, doğru olanlara (D), yanlış olanlara (Y) yazınız.

1. İlk dönem Tanzimat sanatçıları edebiyatı halk eği­timinin bir aracı olarak görmüşlerdir. ( )

2. Tanzimat döneminde sade bir dille yazmak amaç­lanmış, ancak bunda tam başarı sağlanamamıştır. ( )

3. Tanzimat edebiyatında divan edebiyatı nazım şekilleri tamamen terk edilmiştir. ( )

4. Tanzimat şiirinde genellikle aruz ölçüsü kul­lanılmıştır. ( )

5. Roman, öykü, makale, tiyatro türleri ilk kez Tanzi­mat edebiyatında görülür. ( )

6. Tanzimat edebiyatının ikinci döneminde dil iyice sadeleşmiştir. ( )

7. Muallim Naci, divan şiirini savunan Tanzimat edebiyatı sanatçısıdır. ( )

8. Tanzimat edebiyatının hemen her türde eser veren sanatçısı Ahmet Mithat’tır. ( )

9. Tanzimat şiirinde konu bütünlüğü yoktur. ( )

10. İlk köy romanı Tanzimat sanatçısı Samipaşazade Sezai tarafından yazılmıştır. ( )

 

 

CEVAPLAR

1. İlk dönem Tanzimat sanatçıları edebiyatı halk eği­timinin bir aracı olarak görmüşlerdir. (D )

2. Tanzimat döneminde sade bir dille yazmak amaç­lanmış, ancak bunda tam başarı sağlanamamıştır. (D )

3. Tanzimat edebiyatında divan edebiyatı nazım şekilleri tamamen terk edilmiştir. (Y )

4. Tanzimat şiirinde genellikle aruz ölçüsü kul­lanılmıştır. (D )

5. Roman, öykü, makale, tiyatro türleri ilk kez Tanzi­mat edebiyatında görülür. (D )

6. Tanzimat edebiyatının ikinci döneminde dil iyice sadeleşmiştir. (Y )

7. Muallim Naci, divan şiirini savunan Tanzimat edebiyatı sanatçısıdır. (D )

8. Tanzimat edebiyatının hemen her türde eser veren sanatçısı Ahmet Mithat’tır. (D )

9. Tanzimat şiirinde konu bütünlüğü yoktur. (Y)

10. İlk köy romanı Tanzimat sanatçısı Samipaşazade Sezai tarafından yazılmıştır (Y )

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.