SAHRA

Sahra 
 

Bir zamanlar karargâhım idi 
Bedeviler gibi beyâbanlar; 
Buna mucib de iştibâhım idi; 
Nasıl imrar-ı vakt eder anlar. 
Belde halkında görmedin hayfa 
Gördüğün ünsü ehl-i vahşette! 
Bedevîler sukûn u rahatte; 
Sürdüğü daima ganemle sefâ. 
Beledî muttasıl esir-i cefâ; 
İntiâş aleminde zulmetde! 
Biri endişeden aman bulmaz; 
Biri endişeye zaman bulmaz.
 

Abdulhak Hamit Tarhan

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.