NEFES ÖRNEKLERİ

Nefes Örneği 1:
Eğer ekilir de bostan olursam
Şu halkın diline destan olursam
Kara toprak senden üstün olursam
Bu yıl bu yayladan Şâh’a gidelim


Bir bölük turnaya sökün dediler
Yürekteki derdi dökün dediler
Yayladan öteki yakın dediler
Bu yıl bu yayladan Şâh’a gidelim    (Pir Sultan Abdal)
Nefes Örneği 2:

Eşrefoğlu al haberi

Bahçe biziz bağ bizdedir

Biz de mevlanın kuluyuz

Yetmiş iki dil bizdedir

Erlik midir eri yormak

Irak yoldan haber sormak

Cennetteki ol dört ırmak

Coşkun akan sel bizdedir

Adem vardır cismi semiz

Abdes alır olmaz temiz

Halkı dahleylemek nemiz

Bilcümle vebal bizdedir

Biz erenler gerçeğiyiz

Has bahçenin çiçeğiyiz

Hacı bektaş köçeğiyiz

Edep erkan yol bizdedir

Kuldur Hasan Dede’m kuldur

Manayı söyleyen dildir

Elif hakka doğru yoldur

Cim ararsan dal bizdedir      (Tamaşvarlı Âşık Hasan,17.yy.)

 

Nefes Örneği 3:

Biz Urum Abdallarıyız

Maksadımız yârdır bizim

Geçtik ziynet kabâsından

Gencinemiz erdir bizim

Dâim kılarız biz zârı

Harceyleriz elden var,

Dost yoluna verdik seri

Mürkirimiz hârdır bizim

Aşk bülbülüyüz öteriz

Râh-i Hakka yüz tutarız

Mânâ gevherin satarız

Mürşidimiz vardır bizim

İstivâyı gözler gözüm

Seb’almesanidir yüzüm

Ene’l Hakk’ı söyler sözüm

Mi’râcımız dârdır bizim

Haber aldık mahkemâttan

Geçmeyiz zâttan sıfattan

Balım nihan söyler Haktan

İrşâdımız sırdır bizim            (Balım Sultan)

 

Nefes Örneği 4:

Güzel aşık cevrimizi

Çekemezsin demedimmi

Bu bir rıza lokmasıdır

Yiyemezsin demedimmi

 

Yemeyenler kalır naçar

Gözlerinden kanlar saçar

Bu bir demdir gelir geçer

Duyamazsın demedimmi

 

Pir sultan ALİ şahımız

Hakka ulaşır ahımız

Oniki imam katarımız

Uyamazsın demedimmi

 

Pir Sultan Abdal

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.