EDEBİYATIMIZDA İLKLER

EDEBİYATIMIZDA İLKLER

 

İlk köy romanımız

Nabizade Nazım

Karabibik

İlk tiyatro eserimiz:

Şinasi

Şair Evlenmesi  1859

İlk yerli romanımız:

Şemsettin Sami 

Taaşşuk u Talat ve Fıtnat

Batı tekniğine uygun ilk romanımız

Halit Ziya Uşaklıgil

Aşk-ı Memnu

İlk çeviri romanımız

Yusuf Kamil Paşa

Telemak (Fenelon’dan) 1859

İlk psikolojik romanımız

Mehmet Rauf

Eylül

İlk realist romanımız

R. Mahmut Ekrem

Araba Sevdası

İlk resmi Türkçe gazetemiz

Takvim_i Vekayi

 

İlk yarı resmi gazetemiz

Ceride-i Havadis

 

İlk özel gazetemiz

Tercüman-ı Ahval

Agah Efendi- Şinasi  tarafından

 İlk pastoral şiirimiz

Abdulhak Hamit Tarhan

Sahra

İlk şiir çevirmeni

İlk noktalama işaretini kullanan

İlk makale yazan

İlk Türk gazeteci

 

ŞİNASİ

 

Heceyle yazılan ilk manzum tiyatro

A . Hamdi Tanpınar

Eşber veya Sardanal

İlk bibliyografya

Katip Çelebi

Keşfu-z Zunun

İlk hatıra kitabı

 Baburşah

Baburname

İlk hamse şairimiz

Ali Şir Nevai

 

İlk tezkiremiz

Ali Şir Nevai

 Mecalisü-n Nefais

İlk antolojimiz

Ziya Paşa

Harabat

İlk atasözleri kitabımız

Şinasi

Durub-u Emsali Osmaniye

İlk mizah dergimiz

Teodor Kasap(tarafından

Diyojen

İlk hikaye kitabımız

A. Mithat Efendi

Letaif-i Rivayet

İlk fıkra yazarımız

Ahmet Rasim

 

 Türkçe yazılan ilk kitap

Yusuf Has Hacip

Kutadgu Bilig

İlk siyasetname kitabımız

Yusuf Has Hacip

Kutadgu Bilig

İlk mensur şiir yazan şairimiz

Halit Ziya Uşaklıgil

 

Şiirde Türk kelimesini kullanan şair

M. Emin Yurdakul

 

İlk makalemiz

Şinasi

Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi

 Mesnevi tarzında ilk eserimiz

Yusuf Has Hacip

Kutadgu Bilig

Dünyada ilk modern roman

Cervantes

Don Kişot

Bildiri yayınlayan ilk edebi topluluk

Fecr-i Ati

 

İlk seyahatnamemiz

Seydi Ali Reis

Miratü’l Memalik

İlk edebiyat tarihçimiz

A.Halim Memduh Efendi

 

Batılı anlamda ilk edeb tarihçimiz

Fuat Köprülü

 

Dünyada ilk hikayeci

Baccacio

Dekamoran

Sahnelenen ilk tiyatro eserimiz

Namık Kemal

Vatan Yahut Silistre

Türkçenin ilk dil bilgisi kitabı

Süleyman Paşa

Sarf-ı Türki

İlk natüralist eserimiz

Nabizade Nazım

Zehra

Divan edebiyatının ilk mahallileşme temsilcisi

Nedim

 

İlk tarih ve coğrafya ansiklopedisi

Kamusu’l Alam

 

İlk sözlüğümüz

Kaşgarlı Mahmut

Divan-ı Lügati’t Türk

Aruzla yazılan ilk eserimiz

Yusuf Has Hacip

Kutadgu bilig

İlk didaktik şiir örnekleri

Yusuf Has Hacip

Kutadgu bilig

Türk adının geçtiği ilk eser

Göktürk Abideleri

 

Konuşma diliyle ilk hikaye

Ömer Seyfettin

 

İlk köy şiirimiz

Muallim Naci

Köylü Kızların Şarkısı

İlk alfabemiz

Göktürk alfabesi

 

Tekke edebiyatının kurucusu

Ahmet Yesevi

 

İlk Türk destanı 

Alp Er Tunga destanı

 

Batılı anlamda ilk eleştirmenimiz

Namık Kemal

 

İlk kadın romancımız

Fatma Aliye Hanım

 

Dünyanın ilk destanı

Gılgameş Destanı

 

Süslü nesirin ilk temsilcisi

Sinan Paşa

 

 

 

 

 

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.