DÜNYA EDEBİYATININ TANINMIŞ YAZAR VE ŞAİRLERİ

DÜNYA EDEBİYATININ TANINMIŞ YAZAR VE ŞAİRLERİ

 

YUNAN EDEBİYATI

HOMEROS

 • Destan türünde eser yazılır.
 • Eserleri: İlyada, Odysseia

HESİODOS

 • Didaktik eserler yazmıştır.
 • Eserleri: İşler ve günler, Kosmosk

SAPHO

 • Lirik aşk şiirler yazmıştır.
 • Eserleri: Düğün, Şarkı, İç Savaşlar.

AİSSPOS

 • Fabl türünün kurucusudur.

AİSKHYLOS

 • Yunan geleneklerini ve ahlakını savunur. .
 • Eserleri: Yalvaran Kızlar, Persler, Zincire Vurulmuş, Prometheyus

SOPHOKLES

 • İnsanlar arası çatışmaları işlemiştir.

EURUPİDES.

 • Eserleri: Kylops(dram),Fenikeli Kadınlar, Heleno, Elektra.

ARİSTOPHANES

 • Eserlerinde siyasetçileri aşırı bir biçimde eleştirmiştir.
 • İlk büyük komedya şairidir
 • Eserleri: Kuşlar, Eşek Arıları.

 

HEREDOTOS (Tarih’te) SOKRATES(Felsefe’de EFLATUN (PLATON) Felsefe’de) ARİSTO (Felsefe’de)

 

İSPANYOL EDEBİYATI

 

CERVANTES

 • Osmanlı Devleti ile yapılan İnebahtı deniz savaşında esir olarak alınmıştır. Sonradan serbest bırakılmıştır.
 • Döndükten sonra “DON KİŞOT” romanını yazmıştır.
 • Bu eserle modern romanın kuruluşu başlamış oldu.
 • Bu kitapta Don Kişot adlı bir şahıs kendini şövalye zannedip uşağı Pança ile dünyadaki haksızlığı kaldırmak için yel değirmenlerine saldırır.

İTALYAN EDEBİYATI

 

DANTE

 • Rönesans’ın fikir babalarındandır. Ancak onu göremedi.
 • Bilge biridir.
 • En önemli eseri: Tanrısal Komedya’dır.

BOCCACIO

 • Dünyada küçük hikâye türünün ilk örneklerini yazmıştır.
 • Hikâyelerinde insanoğlunun tüm yaşam koşullarını işlemiştir.
 • En önemli eseri: DECAMERON’ DUR.

ARİOSTO

 • Rönesans’ın önemli yazarlarındandır.
 • En önemli eseri: ÇILGIN ORLANDO’DUR.

TASSO

 • En önemli eseri: Kurtarılmış Kudüs’tür.

 

 

FRANSIZ EDEBİYATI

MONTAIGNE

 • Deneme türünün babası sayılır.
 • Özgür düşüncenin savunucusu olmuştur.
 • Rönesans edebiyatının en önemli temsilcisidir.
 • En önemli eseri: DENEMELER’DİR

CORNEILLE

 • Fransız tragedyasının babası sayılır.      
 •    Le Cid, Horace, Cinna, Polyeucte en önemli eserleridir.

 

RACINE

 •    Klasisizm akımının öncülerindendir.
 •     Andromague, İphigenle, Phedre en önemli eserleri sayılır.
 •  Tragedyaları ünlüdür.(Adları bir önceki maddede yazılır)

 

MOLİERE

 •  Dünyanın en önemli komedi yazarlarındandır.
 •  İnsanın gülünç yönlerini ortaya koymaya çalışmışlardır.
 •  En önemli eserleri: Gülünç Kibarlar, Kadınlar Mektebi, Kocalar Mektep, Zorla Evlenme, Cimri Hastalık Hastası, Kibarlık Budalası.

 

LA FONTAİNE

 •  Fabl türünün en önemli temsilcisidir.
 •  En önemli eseri: Fabl’lar (masallar) dır dır.

 

 

VİCTOR HUGO

 •   Dünyanın en büyük romancılarındandır.
 •  Şiir, dram, roman türlerinde eser vermiştir.
 • En önemli eserleri: Sefiller, Notre Dame Kamburu, Kral Eğleniyor, Hernani, Sonbahar Yaprakları

 

BALZAC

 

 • Dünyanın en büyük romancılarındandır.   
 •   Realizmin kurucularındandır.
 • Toplumun her katmanından kişileri eserlerinde işlemiştir.
 •   İnsanlık Komedyası adlı bir eserde bütün romanlarını toplamıştır. Bazılarını sonradan ayırmıştır.
 • En önemli romanları: Eugenie Grandet, Goriot Baba, Vadideki Zambak’tır.

 

STENDAL

 •   Süssüz bir dil kullanmıştır.
 •  Realist bir yazardır.
 •  En önemli eserleri: Kırmızı ve Siyah, Parma Manastırı

 

FLAUBERT

 •  Realizmin en önemli temsilcilerindendir
 •  Kuvvetli bir üslubu vardır.
 • En önemli eserleri: Madam Bovary, Salambo, Duygusal Eğitim

 

MAUPASSANT

 

 •  Hikâye dalında kendine ait bir tarz oluşturmuştur.
 •  En önemli eserleri: Tombalak, Ayışığı, Bir Hayat, Güzel Dost, Ölüm Gibi Kuvvetli, Kalbimiz

 

 

BOUDELAİRE

 •  Şiirlerinde kusursuz bir biçim sunmuştur.
 •  En önemli eseri: Kötülük Çiçekleri adlı eserdir.

 

ALMAN EDEBİYATI

 

GOETHE

 •   Şiir, tiyatro, roman dallarında eser vermiştir.
 •  Dünya edebiyatının en önemli yazarlarındandır.
 •  Romantizmin kurucularındandır.
 • Lirik şiirler yazmıştır.
 • En önemli eseri: Faust’tur.
 •  Ayrıca Genç Warter’in Istırapları, Roma Elejileri

 

SCHİLLER

 • Romantizmin temsilcilerindendir.
 •  En önemli eserleri: Wilhem Tell, Don Carlos, Haydutlar, Maria Stuart ‘tır.

 

 

 

İNGİLİZ EDEBİYATI

 

SHAKESPEARE

 •  Dünyanın en büyük tiyatro yazarlarındandır.
 • Komedi ve dram türlerinde eser vermiştir.
 • Eserlerinde nazım ve nesir karışık kullanılmıştır.
 • Romeo ve Jüliet, Hamlet, Macbeth, Othello, Kral Lear dramlarından biridir.
 • Venedik Taciri, Yanlışlıklar Komedyası, Vindsor’lu Şen Kadınlar komedilerinden bazılarıdır.

 

MİLTON

 •  Tasvir ve ruh çözümlemelerini oldukça ustaca kullanmıştır.
 •    En önemli eseri: Kaybolmuş Cennet’tir.

 

 

DANİEL DEFOE

 •  Maceracı bir kimliğe sahiptir
 •  En önemli eseri: Robinson Crusoe’dir.

 

SWİFT

 • Toplum içindeki aksaklıkları işlemiştir.
 •  En önemli eseri: Güliver’in Gezileri’dir.

RUS EDEBİYATI

 

PUŞKİN

 • Romantizmin temsilcilerindendir.
 • Çeşitli dallarda eser vermiştir.
 •  En önemli eserleri: Kafkas Esiri, Yüzbaşının Kızı, Çingeneler, Maça Kızı, Bahçesaray Çeşmesi’dir.

 

TURGENYEV

 •  Realist bir yazardır.
 •  Bir Avcının Notları, Babalar ve Oğullar, Rudin, Taşralı Kadın eserlerinden bazılarıdır.

 

DOSTOYEVSKİ

 •   Dünyanın en büyük romancılarındandır.
 •  Derin bir insan sevgisi vardır.
 •  Yoksul insanların hayat koşullarını işlemiştir.
 • Suç ve Ceza, Ölü Bir Evden Hatıralar, Budala, Karamazov Kardeşler en tanınan eserleridir.

 

TOLSTOY

 •  Edebiyat dünyasının en usta kalemlerindendir.
 • Kuvvetli ve bilge bir üslubu vardır.
 •  Savaş ve Barış, Hacı Murat, Anna Karanina, Yaşayan Ölü, İvan İliç’in Ölümü, Ölümden Sonra Dirilme, Karanlığın Kudreti en önemli eserleridir.

 

 

AMERİKAN EDEBİYATI

 

MARK TWAİN

 •  Çeşitli dallarda eser vermiştir.
 • Mizahçıdır.
 •   Eserlerindeki karakterler oldukça canlıdır.
 •  Tom Savyer’in Maceraları, Mississipi’de Yaşam Huclerbery’in Maceraları en önemli eserleridir.

 

 

EDGAR ALLAN POE

 •  Şiirleri ünlü olmakla beraber hikâye de yazmıştır.
 • Kuzgun, Annabel Lee ve Çanlar şiir kitaplarıdır.
 •  Acayip ve Çapraşık Hikâyeler de hikâye kitabıdır.

 

ERNEST HEMİNGVAY

 

 •  Modern Amerikan edebiyatının en önemli yazarlarındandır.
 •  Nobel ödülü almıştır.
 •  Çanlar Kimin İçin Çalıyor? Silahlara Veda ,İhtiyar Adam ve Deniz eserlerinden bazılarıdır.

 

JOHN STEİNBECK

 • İşçi haklarını savunmuştur.
 • Realist bir yazardır.
 • Nobel ödülü almıştır.
 • Eserleri: Bitmeyen Kavga, Gazap Üzümleri, Yukarı Mahalle, Fareler ve İnsanlar

 

İSKANDİNAV EDEBİYATI

 

KANT HAMSUN

 •  Genellikle kendi çevresini işlemiştir.
 • Tasvir gücü oldukça gelişmiştir.
 • Açlık, Pan, Victoria, Dünya Nimeti en önemli eserleridir.
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.