Servet-i Fünun Edebiyatı- Boşluk Doldurma Soruları Cevaplar

Servet-i Fünun Edebiyatı-Cevaplar

2. Servet-i Fünuncular …aruz… ölçüsünü kullanmaya devam etmişlerdir.

3. Cenap Şehabettin’in …Körebe… ve …Yalan… olmak üzere iki tiyatro eseri vardır.

4. Servet-i Fünuncular dönemin siyasi koşullarından dolayı eserlerinde daha çok …bireysel… konular üzerinde durmuşlardır.

5. Servet-i Fünun döneminde …“Kulak için uyak”… anlayışı benimsenmiştir. Hatta denilebilir ki Servet-i Fünun topluluğu “uyak anlayışı” tartışmalarının sonucunda oluşmuştur.

6. Servet-i Fünun şairleri “şiirde gerçekçilik” denen …Parnasizm… akımından etkilenmişler, ayrıntılı ve canlı betimlemeler yapmışlardır.

7. Servet-i Fünun döneminde “…Mensur… şiir” türünün ilk örnekleri verilmiştir.

8.Halit Ziya… modern Türk romanının temellerini atmış, edebiyatımızda realizmin öncüsü olmuştur.

9. Tevfik Fikret çocuklar için yazdığı …Şermin… adlı eserinde hece ölçüsünü kullanmıştır.

10. Realizmin ve natüralizmin etkisinde olan …Mehmet Rauf… “Siyah inciler, Genç Kız Kalbi, Pençe…” adlı eserleri keleme almıştır.

11. Tevfik Fikret’in “Rübab-ı Şikeste” adlı eseri …şiir… türünde kaleme almıştır.

12. …Hüseyin Cahit… Servet-i Fünun edebiyatının siyasal yönü olan tek yazarıdır. Eleştirileriyle tanınan bu sanatçımızın “Hayat-ı Muhayyel” adlı öyküsü vardır.

13. Hüseyin Cahit’in Servet-i Fünun dergisinin kapanmasına sebep olan …Edebiyat ve Hukuk… adlı makalesidir.

14. Mensur şiirin ilk örneklerini veren …Halit Ziya…’nın” Kırık Hayatlar, Sefile, Nedime, Bir , Ölünün Defteri” gibi romanları ünlü iki romanı olan “Mai ve Siyah ile Aşk-ı Memnu”un gölgesinde kalmıştır.

15. Tevfik Fikret edebiyatımızda …Parnasizm… akımın başarılı temsilcilerinden biri olmuştur.

16. Servet-i Fünun sanatçıları dönemin siyasi baskılarından dolayı …”Sanat sanat içindir.”… görüşüyle hareket etmişlerdir.

17. Servet-i Fünuncular nazım birimi olarak “beyit” değil …dize… kullanmışlardır.

18. Servet-i Fünun döneminde oldukça …ağır… bir dil kullanılmıştır.

19. Mehmet Rauf’un “Eylül” adlı romanı edebiyatımızda …psikolojik… roman türünün ilk örneğidir.

20.“Feda-yı Garam, Hayal İçinde, Ferdi ve Şürekası” adlı eserler …öykü… türünde yazılmıştır.

21. Servet-i Fünun döneminde Divan edebiyatının aksine …bütün… güzelliği önemsenmiştir.

22. Servet-i Fünuncular …sembolizm… akımın etkisiyle şiirde musikiye önem vermişlerdir.

23. Servet-i Fünuncular nazmı …nesre… yaklaştırmışlardır.

24. Cenap Şehabettin şiirlerini …Tamat adlı şiir kitabında toplamıştır.

25. Tevfik Fikret …Sis… adlı şiirinde İstanbul’dan nefretle bahseder ve bu şiiri büyük bir yankı uyandırır.

26. Sanat hayatının bir döneminde “Sanat için sanat” bir döneminde de “Toplum için sanat” görüşünü savunan …Tevfik Fikret…’in “Doksan Beşe Doğru, Tarih-i Kadim” adlı eserleri vardır.

27. Halit Ziya’nın “Kırk Yıl, Saray ve Ötesi” adlı eserleri …anı… türünde yazılmıştır.

28. Servet-i Fünun romancıları …realizm… akımının etkisiyle eserlerinde “gözleme” önem vermişler ve betimlemeleri “gerçeğe” uygun olarak yapmışlardır.

29. Sanat hayatının ilk dönemlerinde parnasizmin etkisinde kalan …Cenap Şahabettin… daha sonraları sembolizmin güçlü temsilcilerinden biri olmuştur. Şiirlerinde nükteye, sanatlı söyleyişlere ve söz oyunlarına sıkça yer vermiştir. Şairin ayrıca makalelerini topladığı “Evrak-ı Eyyam” adlı bir eseri vardır.

30. Servet-i Fünun döneminde siyasi baskı nedeniyle …tiyatro… türü sönük kalmıştır.

31. Hüseyin Cahit Yalçın’a ait olan “Nadide” adlı eserin türü …roman…’dır.

32. Aşkın ikinci plana atıldığı …Mai ve Siyah… romanında toplumsal hayata yer verilmiş olması yapıtın en önemli özelliğidir. Ahmet Cemil bu romanda yalnız iç dünyasıyla değil bağlı bulunduğu toplumsal çevreyle de verilmiştir.

33. Daha çok şiirleriyle tanınan Cenap Şehabettin …Elhanı Şita… şiirinde karın yağışını adeta hissettirmektedir okura.

34. Servet-i Fünun döneminde kullanılan nazım şekilleri şunlardır: Serbest Müstezat, Terzarima, Triyole, Sone

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.