Ağustos Böceği ile Karınca

Ağustos Böceği ile Karınca

  

Karıncayı tanırsınız

Minimini bir hayvandır

Fakat gayet çalışkandır

Gayet tutumludur, yalnız

Pek hodgamdır, bu bir kusur:

Hodgam olan zalim olur.

 

Bir gün ağustos böceği

Tembel tembel ötüp durmak

Neticesi aç kalarak

Karıncadan göreceği

Bürudete bakmaz, gider

Bir lokma şey rica eder

Der ki: – Acıyınız bize

Çoluk çocuk evde açız

İanenize muhtacız.

Karınca bir yüreksize

Layık huşunetle sorar:

– Aç mısınız? Ya o kadar

Uzun, güzel günler oldu.

O günlerde ne yaptınız?

Böcek inler: – Açız, açız

Bakın benzim nasıl soldu

O günlerde gülen, öten

Sazla, sözle eğlenen ben

Bugün bakın ne haldeyim!

Vallah açız, billah açız,

Halimize acıyınız!

Karınca eğlenir: – Beyim,

Şimdi de raksedin, ne var?

"Yazın çalan kışın oynar."

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.