Eleştiri Doğru Yanlış Soruları

 1. ( ) Milli Edebiyat Dönemi’nde de “Yeni Lisan” hareketine karşı olanlara cevap verme amaçlı eleştiri yazıları yazılmıştır.
 2. ( ) Eleştirmen yazılarında kendi fikrini belirtir.
 3. ( ) Türk edebiyatında Batılı anlamdaki eleştiri ilk kez Servetifünun Dönemi’nde yazılmıştır.
 4. ( ) Fecriati Dönemi’ndeki yazarların çoğu, sanatta taklit meselesi ve Türkçenin Farsça ve Arapçanın etkisinden kurtulması konularında da eleştiri yazmışlardır.
 5. ( ) Berna Moran ve Fethi Naci şiir eleştirileri yazmıştır.
 6. ( ) Asım Bezirci ve Hüseyin Cöntürk nesnel eleştiri türünde eserler vermiştir.
 7. ( ) Eleştiri eserlerinde dil anlaşılır ve terimlere dayalıdır.
 8. ( ) Eleştiri, divan edebiyatında “hicviye” olarak adlandırılır.
 9. ( ) Ziya Paşa’nın divan şiirini savunduğu “Şiir ve İnşa” adlı eleştirisi ve “Harabat” adlı antalojisi eleştiri türünün gelişmesine yardımcı olmuştur.
 10. ( ) Nurullah Ataç öznel eleştiri tarzını benimsemiştir.

Cevaplar:

 1. D
 2. Y
 3. Y
 4. D
 5. Y
 6. D
 7. D
 8. D
 9. Y
 10. D
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.