ELEŞTİRİ BOŞLUK DOLDURMA ETKİNLİĞİ

Boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz.

 1. Servetifünun Dönemindeki eleştirinin tanınmış örneği olan ………….. adlı eserin yazarı, Ahmet Şuayp’tır.
 2. ………… eleştiride,  konunun işleniş biçimi, eserin kahramanları, olay örgüsü, zaman, mekan gibi ögelerin işlenişi üzerinde durulur.
 3. Namık Kemal’in ……………… adlı eseri Türk edebiyatında Batılı anlamdaki ilk eleştiri yazısıdır.
 4. Recaizade Mahmut Ekrem ile Muallim Naci arasındaki ………/……… tartışması Tanzimat Döneminde eleştiri türünün yaygınlaşmasını sağlamıştır.
 5. Eleştirmen yazılarında ………… olmalıdır.
 6. Öznel eleştiri olarak adlandırılan bu eleştiri türünde, edebiyatımızda en önemli temsilcisi ………’tır.
 7. İlk eleştiri kitabı ise …………..’in “Tahrib-i Harabat” adlı eseridir. 
 8. ……………. marksist eleştirinin en önemli temsilcisidir.
 9. Türk edebiyatında Batılı anlamdaki eleştiri ilk kez …………… Dönemi’nde yazılmıştır.
 10. Berna Moran, ……………………. adlı üç ciltlik eserinde birçok romanı eleştirmiştir.

Cevaplar:

 1. Hayat ve Kitaplar
 2. Eseri Konu Alan Eleştiri
 3. Tahrib-i Harabat
 4. Zemzeme/Demdeme
 5. Nesnel
 6. Nurullah Ataç
 7. Namık Kemal
 8. Asım Bezirci
 9. Tanzimat
 10. Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.