12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları

12. Sınıf Edebiyat 1. Dönem Edebiyat Konuları

1. Ünite: Giriş

Edebiyat-Felsefe İlişkisi

Edebiyat-Psikoloji İlişkisi

Dilin Tarihi Süreç İçerisindeki Değişimini Etkileyen Sebepler

İlk Örneklerden Günümüze Türkçe’nin Önemli Sözlükleri

Yazım Kuralları

Noktalama İşaretleri

2. Ünite: Hikaye

1960 Sonrası Cumhuriyet Dönemi’nde Hikaye

Küçürek (Minimal) Hikaye

Kelimede Anlam

3. Ünite: Şiir

Cumhuriyet Dönemi Saf Şiir Anlayışı

Cumhuriyet Dönemi Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Anlayışı

Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir

Garip Akımını Temsil Eden Şiir

İkinci Yeni Şiiri

Dini Değerleri, Geleneğe Duyarlığı ve Metafizik Anlayışı Öne Çıkaran Şiir

1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Öne Çıkaran Şiir

1980 Sonrası Türk Şiir

Cumhuriyet Sonrası Halk Şiiri

2. Dönem Edebiyat Konuları

4. Ünite: Roman

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1923-1950 Arası) Türk Romanı

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1950-1980 Arası) Türk Romanı

1980 Sonrası Türk Edebiyatında Roman

Türk Dünyası Edebiyatında Roman

Dünya Edebiyatında Roman

Paragrafta Anlam

5. Ünite: Tiyatro

1950 Sonrası Türk Tiyatrosu

6. Ünite: Deneme

Dünya Edebiyatında Deneme

Cumhuriyet Dönemi’nde (1923-1960 Arası) Deneme

Cumhuriyet Dönemi’nde (1960 Sonrası) Deneme

7. Ünite: Söylev (Nutuk)

Cumhuriyet Dönemi’nde Söylev

İslamiyet’in Kabulünden Önceki Türk Edebiyatında Söylev

İslamiyet Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatında Söylev

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.